Reflections of an expecting mother, 1st pregnancy compared to current pregnancy

Helsinki, 12 degrees


Reflections of an expecting mother, 1st pregnancy compared to current pregnancy elisabeth rundlöf


The changes in your body will last for just nine months, but the beauty of motherhood will embrace you for the rest of your life.

When I was pregnant with my girl, one of the most popular blog posts that I wrote was this one that covered some of my reflections on becoming a mother. I thought it would be fun to compare this current pregnancy with my first pregnancy and see how things have changed or think about in general if they have changed. In this blog post, I share some quotes from Parents.com's article Meditation Techniques for Pregnancy and Labor.

Kun odotin tyttöäni, niin yksi suosituimmista blogikirjoituksistani oli tämä, joka käsitteli raskausajan pohdiskelujani. Näin ollen ajattelin uusia tuon blogikirjoituksen niin, että vertaan ensimmäistä raskautta tähän tämänhetkiseen raskauteeni. Näin huomaan itsekin mitkä asiat ovat matkan varrella muuttuneet, ja mitkä asiat ovat pysyneet samana. Tässä blogikirjoituksessa jaan joitakin lainauksia Parents.com -sivun jutusta nimeltään Meditation Techniques for Pregnancy and Labor.

Friends - Ystävät

Among my friends, more than a few now have children. During the last four years, I have witnessed some of my childhood, study, and work friends have children. The majority of my friends that are of my age, however, still don't have children. Also this time, I have strived very hard to share my pregnancy without compromising my friendships. When I was pregnant for the first time, six babies were expected during the same year at my workplace! This time, out of those six cases, three are having children also this year - so one could say that we have the same rhythm. The current pandemic has had a very big effect on my pregnancy, as I haven't been able to see friends as much as I did when I was expecting my baby girl in 2016. In fact, I have to admit that this pregnancy has been more lonely, and I have experienced it in much solitude, so I really appreciate all the digital solutions that there are because a pregnancy without peer support is very challenging.

Ystävieni keskuudessa nyt useammalla on jo lapsia. Viimeisten neljän vuoden ajan olen saanut seurata kun lapsuus-, opiskelu- ja työkaverini ovat saaneet lapsia. Suurimmalla osalla samanikäisistä ei kuitenkaan vieläkään ole lapsia. Myös tällä kertaa olen yrittänyt jakaa raskausaikani ystävieni kanssa mahdollisimman hyvin. Kun odotin lasta ensimmäisen kerran, työpaikallani tilanne oli hieman erilainen, koska samana vuonna työorganisaatioomme syntyi peräti kuusi vauvaa! Tällä kertaa, tuosta kuusikosta, kolme saavat vauvan myös tänä vuonna - eli voi sanoa, että meitä yhdistää sama rytmi. Tämänhetkinen pandemia on kuitenkin vaikuttanut raskauteeni hyvin paljon. En ole pystynyt näkemään ystäviäni yhtä paljon kuin vuonna 2016. Suoraan sanoen, niin tämä raskaus on ollut yksinäisempi. Näin ollen arvostan suuresti kaikkia digitaalisia ratkaisuja, jotka ovat mahdollistaneet vertaistuen saamisen. Ilman vertaistukea raskausaika olisi mielestäni erittäin haastava.

State of the world's mothers - Finland - Suomi on maailman toiseksi paras maa olla äiti

The average age for women in Finland to have their firstborn child has risen since my first pregnancy - it's now 29,6 years. I tried to find a newer version of the Save the Children's 2015 Mothers’ Index Ranking, but it still seems to be the newest edition around. Finland is the second-best country in the world to have children. The top 10 countries, in general, attain very high scores for mothers' and children's health, educational, economic, and political status. Norway takes the top spot on the Save the Children list, followed by Finland, Iceland, and Denmark, with Sweden rounding out the top five. I did, however, find the 2020 END OF CHILDHOOD INDEX RANKING that shares the TOP 10 countries where childhood is most protected, and Finland ranks 3rd after Singapore and Slovenia.

Vuonna 2019 Suomen ensimmäisen kerran äidiksi tulleet olivat keskimäärin 29,6 vuoden ikäisiä, 0,2 vuotta edellisvuotta vanhempia. Yritin löytää uudemman Kansainvälisen Pelastakaa Lasten julkaiseman State of the World's Mothers eli Maailman äitien tila – raportin, joka tarkastelee äitien ja pienten lasten henkiinjäämistä, mutta näköjään vuoden 2015 raportti on edelleen tuorein. Heikoin äitien asema on Saharan eteläpuolisessa Afrikassa, kun taas Suomi on nyt raportin mukaan maailman toiseksi paras maa olla äiti. Löysin kuitenkin uuden 2020 END OF CHILDHOOD INDEX RANKING -listauksen, joka kertoo missä maisssa lasten lapsuus on turvatuin, ja Suomi on kolmanneksi paras maa lapsille (Slovenian ja Singaporen jälkeen).

Loss of control - Kontrollin menetys

When I was pregnant for the first time, at the beginning of my pregnancy, I felt that my body was no longer my own. This time, I haven't experienced this feeling at all. After having experienced a miscarriage, I haven't taken my pregnancy for granted at any second. It has been important to feel the baby's movements, so I have preferred the latter part of my pregnancy (I started to feel the baby moving in my belly during pregnancy week 17 so almost halfway).

Kun olin raskaana ensimmäisen kerran, niin raskauden alussa mielestäni oli outoa, että kroppani ei enää ollutkaan minun. Nyt en ole tällaista tunnetta tuntenut lainkaan. Koska koin keskemenon viime vuonna, en ole pitänyt tätä raskautta itsestäänselvyytenä hetkeäkään. On edelleenkin ollut tärkeätä tuntea vauvan liikkeet, joten raskauden toinen puolisko on ollut itselleni mielekkäämpi (aloin tuntemaan vauvan liikkeet viikolla 17, eli melkein raskauden puolessavälissä). 

Also this time, some have told me to enjoy my last weeks of "being by myself". I've replied to them that I haven't been by myself since January. Especially people who haven't had children yet, seem to not understand that the baby is in my mind constantly as I feel it, also, constantly. Just because it's not outside my belly yet doesn't mean that it doesn't affect me. Instead, it affects me all the time.

Myös tällä kertaa, jotkut tuttavat ja kaverit ovat sanonee, että minun tulisi nauttia "omasta ajastani". Olen aina heille vastannut, että en suinkaan ole ollut yksin liikkeellä tammikuusta lähtien, vaan koen, että olen aina jonkun kanssa koska vauva on kanssani koko ajan. Varsinkin sellaiset ihmiset, joilla ei vielä ole lapsia, eivät tahdo ymmärtää miltä se tuntuu kun vauva on jatkuvasti mielessä. Vaikka vauva on vielä vatsassani, se vaikuttaa hyvin paljon olotilaani koko ajan.

The homestretch - Viimeinen rutistus

"A baby is considered to be ready to be born once it reaches 37 weeks or 3 weeks before the due date. Most babies born after 36 weeks are considered “safe” in that the majority will be able to breathe without respiratory support, will be able to maintain their body temperature, and will be able to eat and suck well."

As I've reached this point now, now in week 39, it's a funny feeling to know that my baby might be born at any time. It's difficult to make any plans on what to do and most of my time I think about what's next. Also this time, a great help has been to start to fill in our baby's baby book. 

Koska olen raskauteni loppuvaiheessa, nyt viikolla 39, on hassua ajatella että vauva voisi syntyä ihan milloin vain. Koen, että on haastavaa, kun ei voi tehdä minkäänlaisia suunnitelmia tekemisille. Suurin osa ajasta menee siihen, että mietin tulevaa. Olen itse kokenut, että tälläkin kertaa, niin vauvakirjan täyttäminen on auttanut tässä asiassa.

"If pregnancy were a book they would cut the last two chapters."

"The third trimester of pregnancy can drag on and on. It may seem as if you've been pregnant forever. You may find yourself counting the days to your due date, anxiously awaiting your first contraction. Who'd have thought you'd ever look forward to labor?"

"When your patience wears thin, envision meeting your baby 10 weeks from now - perfectly formed, healthy, and ready to live outside your womb."

This last thought has helped me a lot during my days of waiting. I have also made my birth plan for the hospital.

Tämä viimeinen ajatus on auttanut minua paljon näiden viimeisten viikkojen ajan. Olen myös kirjoittanut synnytystoivelistani valmiiksi.

Safety at home - Kodin turvallisuus

"There is really nothing in the house that can affect the pregnant mother or unborn child. If there are chemicals, paints, or cleaning agents just keep them closed tight, but nothing has to be taken out of the house."

I'm a strong believer in keeping our home as much as possible as it was before the baby. Of course, we have made changes and added a changing table to our toilet, but otherwise, our home looks quite the same as it has for the last two-three years.

Uskon vahvasti siihen, että meidän kannattaa pitää kotimme mahdollisimman samanlaisena kuin mitä se oli ennen vauvan tuloa. Tietysti olemme lisänneet hoitopöydän kylpyhuoneeseen, mutta muuten kotimme näyttää hyvin samanlaiselta kuin miltä se näytti kaksi-kolme vuotta sitten.

Baby gadgets and clothes - Vauvan lelut ja vaatteet

"Most baby gadgets are safe and the newborn baby will not require much until it is mobile. However: cute comforters, pillows, stuffed animals, blankets should be kept out of the babies crib and bassinet because they can smother the baby."

Also here, I've strived to not get that much of gadgets before the baby is born. Only once the baby is with us, we will learn what the newcomer likes. We have quite a lot of items stored from when our girl was a baby: the crib, pram, bouncer etc. so we haven't had to get that many new items for the baby.

Myös tässä asiassa ajattelen, että on parempi jos emme hanki niin paljon tavaroita ennen vauvan syntymää. Kun vauva syntyy, opimme varmasti suhteellisen nopeasti mistä hän pitää. Meillä on aika paljon tarvikkeita jo entuudestaan, tyttäremme vauvavuodelta, joten emme ole tarvinneet niin paljon uusia vauvatarvikkeita tällä kertaa.

An emotional journey - Tunteikas matka

"Getting ready to nurture a child is a new path for you and your partner. Around week 38 or 39 you may experience increased adrenaline leading you to feel frantic and anxious about your soon-to-be-baby. Check-in with your partner frequently and lean on one another for support."

This part is quite different this time since we already have one child. We try to include our daughter in all planning and baby-related discussions.

Tämä kohta on hieman erilainen tällä kertaa. Koska meillä on jo yksi lapsi, niin osallistamme hänet myös suunnitelemiseen ja vauva-aiheisiin keskusteluihin.

Settle down - Rauhoittuminen

"Do what relaxes you most – a cup of tea, your favorite music, a walk in the park. The baby will appreciate that more than a sparkling clean kitchen sink."

As I'm a strong believer in the fact that right now my baby knows me better than anybody else, I like the thought of getting to know each other even before birth. That is why I'm striving also this time to act as much as possible "as me", so that the baby will know what to expect once he/she arrives.

Uskon, että vauva tuntee minut tällä hetkellä parhaiten kaikista ihmisistä. Onhan se seurannut minua jo yli kahdeksan kuukautta! Pidän ajatuksesta, että joka päivä tutustumme toisiimme, jo ennen syntymää. Näin ollen, pyrin tälläkin kertaa tekemään asioita, jotka edustavat mahdollisimman hyvin tavallista arkeani. Näin vauva tietää mitä odottaa kun hän syntyy.

The essentials - Asiat tärkeysjärjestykseen

"While cleaning and organizing can be an outlet for pent up energy and stress, don’t forget to give your body plenty of nutritional food and rest."

These last few weeks, food & rest have been high on my list of priorities. Also this time, I would not have made it without naps!

Näiden viimeisten viikkojen ajan ruoka & lepo ovat olleet minulle elintärkeitä. Myös tällä kertaa, niin en olisi pärjännyt ilman päiväunia!

Reflections of an expecting mother, 1st pregnancy compared to current pregnancy elisabeth rundlöf
Reflections of an expecting mother, 1st pregnancy compared to current pregnancy elisabeth rundlöf

What thoughts does pregnancy awaken in you? Do you have many babies in your life?

Mitä ajatuksia raskaus herättää sinussa? Kuuluuko tuttavapiiriisi paljon vauvoja?


What's your opinion?

@elisabeth.rundlof