Sunday, March 17, 2019

Top 5 art exhibitions to visit in Helsinki in 2019, 2/2

Helsinki, 2 degrees


You can look at a picture for a week and never think of it again. You can also look at the picture for a second and think of it all your life.

To continue my previous blog post here follows the second part of my museum suggestions for this spring! Have a look at the wonderful art exhibitions that Helsinki is offering this season!

Jatkaakseni edellistä blogikirjoitustani, niin tässä kirjoituksessa jaan pari museovinkkiä tälle keväälle! Tänä keväänä pääkaupungissa on upea kattaus taidenäyttelyitä - tässä joitakin esimerkkejä!

Amos Rex - Magritte: Lifeline / Elämänviiva

An art suggestion for this spring in Helsinki: Magritte's Lifeline at Amos Rex! Amos Rex shows the works of the Belgian painter René Magritte (1898-1967) for the first time in Finland. Magritte, who is considered a leading figure in surrealism, is particularly known for his works that turn everyday reality upside down; an apple fills a whole room and a nose becomes a pipe. The familiar is suddenly strange, how fascinating!

Tässä yksi menovinkkini tälle keväälle: Amos Rexin Magritte -näyttely nimeltään Elämänviiva! Amos Rex esittelee belgialaisen taidemaalari René Magritten (1898-1967) ensimmäistä kertaa Suomessa. Surrealismin johtohahmona pidetty taiteilija on erityisesti tunnettu teoksistaan, joissa arkinen todellisuus käännetään päälaelleen; omena valtaa kokonaisen huoneen, ja nenä kääntyy piipuksi. Tuttu onkin yhtäkkiä vierasta, miten kiehtovaa!

The goal of Magritte’s various surrealistic periods was to solve the enigma of being human – Magritte sought an answer to the universal question: what is humanity? He probed everyday reality in an attempt to grasp the mysteries hidden within.

Taiteilijan surrealististen vaiheiden päämääränä oli päästä selvyyteen ihmiseen liittyvästä arvoituksesta – vastausta ihmisyyden universaalisti pohdittuun kysymykseen Magritte haki taiteensa kautta. Luotaamalla arkitodellisuutta hän koetti päästä käsiksi siinä piilevään mysteeriin.

The Surrealists emphasized art that comes about without the conscious control of reason, aesthetics or morality, and were interested in dreams and psychoanalytic theory. The exhibition runs 'til May 19.  At Amos Rex, the museum itself is a sight to see!

Surrealistit painottivat taiteen syntymistä ilman järjen, estetiikan ja moraalin tietoista kontrollia, ja heitä kiinnostivat unet ja psykoanalyyttinen teoria. Näyttely jatkuu toukokuun 19. päivään asti. Amos Rex on aina käynnin arvoinen - itse museo on nähtävyys!


The Finnish Museum of Photography / Suomen valokuvataiteen museo - Festival of Political Photography: Potentiality / Poliittisen valokuvan festivaali: Mahdollisuus

Another recommendation for spring! The Finnish Museum of Photography's Festival of Political Photography explores the capacity for collective imagination and the potential for action. It's against the idea that one cannot influence issues like climate change, loss of biodiversity, and the rise of racism, misogyny and the extreme right with personal choices. It addresses imagination, hope and alternative possibilities as escapism.

Toinen suositus kevääseen! Poliittisen valokuvan festivaali 2019 etsii kollektiivisen kuvittelun kykyä ja toiminnan mahdollisuuksia. Se vastustaa käsitystä siitä, ettei asioihin (esim. ilmastonmuutokseen, biodiversiteetin häviämiseen sekä rasismin, naisvihan ja äärioikeiston nousuun) voisi vaikuttaa omilla valinnoillaan. Se tuo esiin mielikuvituksen, toivon ja vaihtoehtoisten mahdollisuuksien voiman.

I especially liked the artwork called Forest Talk by Ritva Kovalainen, Sanni Seppo, and Ville Tanttu. This 20-minute-long video installation with sound is reason enough to see this exhibition - so touching and current! I sat and cried a little bit on the bench at the museum. You can see & hear a small part of it here. As one of the artists said: "Finland's past, present, and future is linked to the forest".

Pidin erityisen paljon Metsäpuhetta -nimisestä teoksesta, joka on Ritva Kovalaisen, Sanni Sepon ja Ville Tantun tekemä. Tämä 20 minuuttia pitkä videoinstallaatio äänimaailmoineen on mielestäni riittävän suuri syy käydä kyseinen näyttely katsomassa - teos oli niin ajankohtainen ja vaikuttava! Istuin museon penkillä ja itkin kun sitä katselin. Näet & kuulet lyhyen osan siitä täällä. Taiteilijan kommentti siitä, että Suomen menneisyys, nykyhetki ja tulevaisuus linkittyy vahvasti metsään kosketti minua syvästi.

Also, Kurt Tong touched me with his love letter to his passed nanny in his artwork named Combing for Ice and Jade.

Kurt Tongin teos nimeltään Combing for Ice and Jade, joka oli omistettu hänen lastenhoitajalleen, oli myös hyvin koskettava ja mielenkiintoinen.


What kind of art affects you? What do you look for in art exhibitions? How often do you go to art exhibitions? What exhibition has lately inspired you?

Minkälainen taide pysäyttää sinut? Mitä haet taidenäyttelyistä? Miten usein käyt taidenäyttelyissä? Mikä näyttely on viimeksi tehnyt sinuun vaikutuksen?


Share and/or comment on this post! / Jaa tämä kirjoitus, tai kommentoi sitä!
Saturday, March 9, 2019

Top 5 art exhibitions to visit in Helsinki in 2019, 1/2

Helsinki, 1 degreeYour attitude is like a box of crayons that color your world. Constantly color your picture gray, and your picture will always be bleak. Try adding some bright colors to the picture by including humor, and your picture begins to lighten up.

As the amount of daylight increases in the Nordic capital, so does the amount of color! This spring is no exception - have a look at the wonderfully colorful art exhibitions that Helsinki is offering this season!

Lisääntyvän auringonvalon myötä Helsingistä tulee värikkäämpi! Tänä keväänä pääkaupungissa on upea kattaus väririkkaita taidenäyttelyitä - tässä joitakin esimerkkejä!

Ateneum - František Kupka

The Czech artist František Kupka (1871–1957) is known as a pioneer of abstract art, and at the moment you'll find his art in Helsinki! This retrospective of the painter, who enjoyed a long career in Paris, enables viewers to explore the history of Western art: the stage-wise transition from traditional portraiture towards abstract expression. Kupka’s art has been described as “modern poetry of color”. This major international exhibition covers the artist’s entire career, from the 1890s to the 1950s.

Tsekkiläinen František Kupka (1871–1957) tunnetaan abstraktin taiteen pioneerina. Pitkän uran Pariisissa tehneen taidemaalarin retrospektiivin kautta voi tutustua länsimaisen taiteen historiaan: monivaiheisiin muutoksiin perinteisistä muotokuvista kohti abstraktia ilmaisua. Kaikki tämä Helsingissä! Kupkan taidetta on kuvailtu ”moderniksi värien runoudeksi”. Kansainvälinen suurnäyttely kattaa taiteilijan koko uran 1890-luvulta 1950-luvulle.

What I love the most about the art: in his powerful and almost psychedelic works, Kupka applied Newton’s theory of color as well as music theory: you can sense rhythm and movement in the paintings!

Pidin eniten hänen taiteessaan siitä, miten hän sovelsi voimakkaissa ja lähes psykedeelisissä teoksissaan Newtonin värioppia ja musiikin teoriaa: maalauksissa voi aistia rytmin ja liikkeen!

From the photo installations to the background colors, from the music to the lighting - this has to be one of Ateneum's best exhibitions ever! High recommendation, you do not want to miss this! The exhibition runs 'til May 19. Read my earlier blog posts about Ateneum here.

Valokuvainstallaatioista taustaväreihin, musiikista valaistukseen - tämä oli yksi Ateneumin parhaimmista näyttelyistä kautta aikojen! Iso suositus, et halua missata tätä! Näyttely jatkuu toukokuun 19. päivään asti. Lue aikaisemmat blogikirjoitukseni Ateneumista täältä.


Kiasma - Shoplifter: Nervescape VIII

If you ask me where to boost your energy level this spring, my answer is the modern art museum Kiasma! It has kick-offed its year with a show by the internationally renowned New York-based Icelandic artist Hrafnhildur Arnardóttir, aka Shoplifter, who creates installations from synthetic hair. The subtly humorous installations are massive, allowing viewers to enter them and to stroke the hair! I loved it!

Jos kysyt minulta missä voi tänä keväänä ladata akkuja, niin vastaukseni on Kiasma! Museo on aloittanut taidevuotensa islantilaisen Hrafnhildur Arnardóttirin eli Shoplifterin näyttelyllä nimeltään Nervescape VIII. Hiukset, sekä aidot että keinotekoiset, ovat Shoplifterille tärkeä materiaali ja tavaramerkki. Taiteilijan mukaan hiukset ovat jäänne villistä alkuperästämme ja niiden avulla kerromme keitä olemme. Taiteen materiaalina hiukset herättävät myös ristiriitaisia tunteita: karvainen teos voi olla samanaikaisesti houkutteleva ja vastenmielinen. Teosta saa koskea! Pidin siitä kovasti!

Mounted in the fifth-floor galleries, this interactive exhibition called Nervescape VIII (you can pet the hair) will also include musical performances, discussions and other events and programs. Shoplifter has been appointed to represent Iceland in the 2019 Venice Biennale. You do not want to miss this cotton candy color delight! The exhibition runs 'til September 15.

Kiasman viidennessä kerroksessa katsojan ylle vyöryy värikäs ja pörröinen installaatio, jonka lomaan taiteilija kutsuu kävijöitä rentoutumaan. Kirkasvärisessä näyttelytilassa voit hetkeksi unohtaa ympäröivän maailman. Et halua missata tätä pörröistä teosta! Näyttely jatkuu syyskuun 15. päivään asti.


Kunsthalle Helsinki / Taidehalli - Paul Osipow

Looking for some color? Another art suggestion for this spring is Kunsthalle Helsinki's Paul Osipow exhibition! It's a comprehensive retrospective that provides an enlightening overview of the many stages of the Finnish artist's creative evolution.

Etsitkö värejä? Siinä tapauksessa suosittelen myös käymään Taidehallissa tänä keväänä. Siellä kotimaisen kuvataiteen kärkinimiin lukeutuvan Paul Osipowin laaja retrospektiivinen näyttely esittelee taiteilijan tuotantoa valaisten vuosikymmenten aikana tapahtuneita muutoksia.

In a career now spanning 60 years, Osipow (b. 1939) has systematically pushed the limits of creative expression by exploring varied avenues of painting: geometrical and free-form abstract paintings alongside figurative works such as his Classical ruins and still life compositions with food, as well as previously unseen abstract paintings, from the 1960s to the present day. Loved the color use, and Italian Moka pot! I love this art space as it always delivers in giving enough room for the artworks to breath. It's definitely one of my favorite art venues in town! The exhibition runs 'til March 24. Read my earlier blog posts about Kunsthalle Helsinki here.

Paul Osipow (s. 1939) on 60 -vuotisella taiteilijanurallaan tarkastellut järjestelmällisesti ilmaisutapansa mahdollisuuksia maalauksen keinoin. Suomen Taideyhdistyksen tuottamassa retrospektiivisessä näyttelyssä nähdään Osipowin geometrisiä ja vapaamuotoisia abstraktioita, figuratiivisia klassisia aiheita, kuten ruoka-asetelmia ja raunioita sekä ennennäkemättömiä ei-esittäviä maalauksia, 1960-luvulta tähän päivään. Pidin hänen värien käytöstä, ja italialaisesta mutteripannusta! Pidän kovasti Taidehallista, koska täällä annetaan aina taideteoksille tarpeeksi tilaa hengittää. Paikka on ehdottomasti yksi taidesuosikeistani Helsingissä! Näyttely jatkuu maaliskuun 24. päivään asti. Lue aikaisemmat blogikirjoitukseni Taidehallista täältä.


What kind of art affects you? What do you look for in art exhibitions? How often do you go to art exhibitions? What exhibition has lately inspired you?

Minkälainen taide pysäyttää sinut? Mitä haet taidenäyttelyistä? Miten usein käyt taidenäyttelyissä? Mikä näyttely on viimeksi tehnyt sinuun vaikutuksen?


Share and/or comment on this post! / Jaa tämä kirjoitus, tai kommentoi sitä!
Sunday, February 24, 2019

Spring 2019 Nordic interior must-have: Marimekko - 10 years of Oiva

Helsinki, 4 degrees


You are gold baby, solid gold.

I've let you sneak into our cupboard before, in this earlier blog post. This spring, however, I've started to change its appearance a little bit. I've been thinking about exchanging our turquoise glassware for some time now, and this year it's happening. The turquoise period is simply over. We are keeping some color in the form of Moomin mugs, but otherwise, the whole content will be black and white in order to create a more harmonious and in-line look. That means that I'm selling off a lot of colorful glassware and ceramics. Out with the old, in with the new.

Olen näyttänyt meidän astiakaappia aiemmin blogin puolella, tässä aikaisemmassa blogikirjoituksessa. Tänä keväänä se läpikäy pienen muutoksen. Tehostevärin, eli turkoosin, aika on meidän osalta ohi. Muumi-mukit jäävät meille ja tulevat jatkossakin tuomaan väriä astiakaappiin, mutta muuten myyn pois kaikki värilliset astiat ja lasit, koska haluan yhtenäisemmän mustavalkoisen astiakaapin.

Some of my most beloved mugs in the cupboard are my Finnish Iittala Taika mugs because I love plentiful, 4dl, mugs for my morning and evening tea. I do drink coffee every day too, but that is espresso-based coffee that I seldom drink at home. Usually, I merely enjoy tea with honey and lemon juice at home. That is why I will get the Taika mugs in their black and white version.

Tällä hetkellä juon aamu- ja iltateeni aina Iittalan Taika -mukeista. Ihastuin niihin alunperin kuvamaailman takia, mutta rakastuin niiden kokoon (4dl). Nykyään tulen vain vihaiseksi jos teemukini on liian pieni, se pilaa koko teehetken! Juon yleensä espresso-pohjaisen kahvini muualla kuin kotona, joten teehetket kotona ovat minulle todella arvokkaita. Lisään teehen aina hunjaa ja sitruunamehua. Tänä keväänä tulen vaihtamaan nykyiset Taika -mukit mustavalkoisiin.

A Nordic interior must-have / Pohjoismainen pakko saada -tuote

Another newcomer in our cupboard is the lovely 10th-anniversary Oiva mug by Finnish Marimekko! A true Nordic interior must-have! Designed by Sami Ruotsalainen in 2009, Oiva (superb in Finnish) is a contemporary classic at the heart of Marimekko's tabletop collection. Sami Ruotsalainen, a member of Marimekko's creative community since 2001, combines precision with a delicate feeling for materials and form. The Oiva tableware is suited for everyday life and special occasions alike. The functional yet playful collection encourages mixing and matching shapes and patterns freely — and gathering around the table to enjoy good company. Once the form for the tableware had been found, Maija Louekari created the beloved Siirtolapuutarha (city garden) and Räsymatto (rag rug) patterns to complement Oiva's shapes.

Toinen uutuus astiakaapissamme tulee olemaan Marimekon kymmenvuotias Oiva! Todellinen pakko saada -tuote! Sami Ruotsalaisen vuonna 2009 suunnittelema Oiva on Marimekon astiamalliston sydän ja moderni klassikko. Vuodesta 2001 Marimekon luovaan yhteisöön kuuluneen Sami Ruotsalaisen työssä yhdistyvät tarkkuus ja materiaalien sekä muodon herkkä ymmärrys. Hän suunnitteli Oivasta ajattoman astiasarjan, joka toimii omillaan, mutta sopii myös täydellisesti yhteen Marimekon vahvojen kuvioiden kanssa. Oiva-astiat ovat omiaan niin arkeen kuin juhlahetkiinkin. Käytännöllinen ja luonteikas sarja rohkaisee erilaisten muotojen ja kuvioiden vapaaseen yhdistelyyn — ja kannustaa kutsumaan ystävät yhteisen pöydän ääreen. Kun astiat olivat löytäneet muotonsa, loi Maija Louekari niitä täydentämään rakastetut Siirtolapuutarha- ja Räsymatto-kuvionsa.

To mark the jubilee year 2019, selected Oiva pieces and Räsymatto textiles have been given festive golden accents. In our home, the Nordic must-have products, the Oiva anniversary coffee cup (2dl) and Räsymatto cushion cover (50x50cm), can already be found. Later on, I might also get the regular Oiva mugs in my beloved 4dl size. I love the idea, however, of the golden accents! Everyday life should always have a little bit of gold in them, if you ask me. Maybe the saying "every cloud has a silver lining" should be "every cloud has a golden lining"!

Valitut Oiva-astiat ja Räsymatto-tekstiilit ovat saaneet juhlavuonna 2019 kultaiset yksityiskohdat. Meidän kodista löytyvät jo pohjoismaiset pakko saada -tuotteet Oiva Anniversary -kahvikupit (2dl) ja Räsymatto -tyynynpäällinen (50x50cm). Myöhemmin ostan ehkä vielä tavalliset Oiva -mukit, koska löytyvät suosikkikoossani (4dl). Pidän kuitenkin kovasti kultaisista yksityiskohdista. Mielestäni arjessa pitää olla kultaisia hetkiä. Ehkä sanonnan "jokaisella pilvellä on hopeareunus" pitäisi olla "jokaisella pilvellä on kultareunus"!Are you bringing in any new interior pieces to your home this spring? What is your interior must-have?

Tuotko kotiisi jonkun uuden sisustuselementin tänä keväänä? Mikä on sinun sisustukseen liittyvä pakko saada -tuote?


Share and/or comment on this post! / Jaa tämä kirjoitus, tai kommentoi sitä!
Sunday, February 17, 2019

How to Ring in Spring with a Statement Plaid Jumpsuit

Helsinki, 3 degreesMinds are like parachutes - they only function when open.


I've always been widely into jumpsuits as they are both elegant and comfortable! This spring, however, I've fallen for the first time for a plaid jumpsuit!

Olen aina pitänyt kovasti haalareista koska ovat sekä tyylikkäitä että mukavia päällä! Tänä keväänä olen tykästynyt erityisesti ruudullisiin tartaanihaalareihin!

This rust-colored statement plaid jumpsuit by Free People is inspired by decades past. I love how it has those practical pockets both back and front! Lately, I've been seeing many plaid, or tartan as they are also called, jumpsuits around, but most of them have been with straps. As spring is still very timid in Helsinki, I think one with long sleeves is more useful. The ones with straps are cute as well, though. Happily, I have the striped one that I used for my bachelorette party last year hanging in my walk-in closet.

Tämä ruostevärinen ruutuhaalari on Free Peoplen, ja se on saanut inspiraationsa menneiltä vuosikymmeniltä. Pidän sen käytännöllisistä etu- ja takataskuista! Viime aikoina olen nähnyt paljon ruudullisia haalareita myynnissä ja katukuvassa, mutta yleensä haalarit eivät ole olleet pitkähihaisia. Koska Helsingin kevättalvi on vielä viileä, niin suosin pitkähihaista mallia. Lyhythihaiset mallit ovat toki hienon näköisiä myös. Onneksi minulla on vaatekaapissani vielä raidallinen haalariasu, jonka käytin viime vuonna polttareissani.

Rust is one of my favorites of this spring's brown shades. If you missed them, read more about the trending browns in this earlier blog post.

Ruoste onkin yksi suosikkisävyistäni tänä keväänä. Jos olet missanut kevään ruskeita trendisävyjä, niin löydät ne tästä aikaisemmasta blogikirjoituksestani.

I think that it is a funny detail that the original jumpsuit is the functional one-piece garment used by parachuters! Let's all jump into this spring with open arms wearing one!

Mielestäni on hauska yksityiskohta, että tämän tyyppiset haalarit ovat muunnelma laskuvarjohyppäjien haalarista (joka oli alkuperäinen kokoasu)! Hyppikäämme siis kevääseen haalariasu päällämme!

Source

How do you feel about jumpsuits? Yay or nay?

Mitä mieltä olet haalareista? Ovatko hyviä vai huonoja?Share and/or comment on this post! / Jaa tämä kirjoitus, tai kommentoi sitä!
Sunday, February 10, 2019

Twinning style: Nordic mother & daughter wishlist spring 2019

Helsinki, 2 degrees

Source


To us, family means putting your arms around each other and being there.

One thing that I get some questions about from time to time, is the twinning style of me & my toddler girl. As I mentioned in this earlier blog post, our styles usually match in some way - it might be a common color, character or theme that we have on. Already mentioned in the earlier blog post, we share a similar style for the simple reason that it gives me so much happiness & joy. It makes me happy at work to think that my daughter is wearing similar colors, prints and/or patterns, even though she's not physically with me at work. In a way, we have a clothing connection. Already now, she becomes so happy when she notices that we are wearing something similar - she loves to point out details on our clothing so you might say that it's an easy topic of conversation with a toddler. Of course, I know this can't go on forever (and my daughter will, of course, start to choose her own clothing when she's ready for it), but for the moment I'm still able to choose her clothing so this is the path I've chosen for us. Some clothing items are even shared by the whole family: we have matching sweatshirts and PJs all three!

Saan ajoittain kysymyksiä koskien minun ja tyttäreni samistelu -vaatetyyliä. Kuten mainitsin jo tässä aikaisemmassa blogikirjoituksessa, tyylimme kulkee jollakin tavalla käsi kädessä - se voi olla, että meillä on sama väri, kuosi tai teema päällämme. Se on ollut aika tiedostamatonta, mutta huomaan, että olen hankkinut tyttärelleni vaatteita, joilla on sama värimaailma kuin omassa vaatekaapissani. En osaa selittää miksi, mutta jotenkin se antaa iloa itselleni, varsinkin töissä. Se, että tiedän, että tyttärelläni on päällä jotain samantyyppistä kuin minulla, vaikka hän ei ole fyysisesti kanssani. Se voi olla samanvärinen paita/mekko, koko asukokonaisuus tai sitten meillä voi olla yhteinen kuosi päällä. Meillä on ns. vaateyhteys. Jo nyt hän iloisesti kommentoi meidän yhteisiä vaatteita - jollakin tavalla hän siis tykkää siitä, että meillä on jotain yhteistä. Taaperon kanssa vaatteet ovat ns. helppo puheenaihe. Tietysti tiedän, ettei tämä voi jatkua ikuisesti (ja tyttäreni saa ilman muuta valita omat vaatteensa heti kun on valmis siihen), mutta tällä hetkellä saan vielä valita hänen vaatteensa, joten tämä on meidän polkumme. Meillä on jopa joitakin yhdistäviä vaatekappaleita myös mieheni kanssa - koko perheellä on samantyyppiset collegepaidat ja perhepyjamat!

As I get asked for hints about Finnish clothing companies that make these matching clothes, I thought I would share some of my favorites this spring in this blog post: Metsola (print: Panda, I wish they would make dresses for women in the Banana Cream shade), Papu (print: Travel, Wall Art, Berlin) and Vimma (print: Wild Flowers, Braid). As you can see, mostly we have different pieces with the same print, but sometimes matching dresses.

Koska minulta kysytään vinkkejä koskien kotimaisia vaateyrityksiä, jotka tekevät äideille ja lapsille yhteensopivia vaatteita, niin ajattelin jakaa joitakin kevätsuosikkejani tässä blogikirjoituksessa: Metsola (kuosi: Panda, harmillisesti Metsolalla ei ole Banana Cream -mekkoja naisille), Papu (kuosi: Travel, Wall Art, Berlin) ja Vimma (kuosi: Wild Flowers, Braid). Kuten huomaat tästä alta, niin meillä on yleensä eri vaatekappaleet samankuosisina. Joskus toki meillä on samankuosiset mekot päällä. 

Source

What kind of children's clothing do you like? Do you ever reflect upon your own & your children's style? 

Minkälaisista lastenvaatteista sinä pidät? Pohditko koskaan omaa tai lapsesi tyyliä?


Saturday, February 2, 2019

10 favorite places in Helsinki

Helsinki, -2 degreesA place is only as good as the people in it.


I get asked a lot about my favorite places in the city, so I thought it would be fun to share some with you. However, I just said yesterday that the city is filled with favorite places and that one of its best features is that it offers secret places for everyone. Naturally, my favorite places are not fixed but change according to the season and what's happening in the city. Some of these places are even so new that they couldn't have been mentioned on the blog before. Most of them are public and therefore easy for anyone to reach and explore! So, here are some of my special places in Helsinki!

Minulta kysytään suhteellisen usein suosikkipaikoistani Helsingissä, joten ajattelin tässä blogikirjoituksessa jakaa joitakin lempipaikkoja. Kannattaa kuitenkin pitää mielessä, että juuri eilen sanoin, että yksi Helsingin parhaimmista puolista on se, että se tarjoaa ainutlaatuisia paikkoja jokaiselle. Luonnollisesti, lempipaikkani vaihtuvat myös aika usein, riippuen vuodenajasta ja kaupungin tapahtumista. Jotkut näistä paikoista ovat myös hyvin uusia, joten siksi en ole niitä maininnut aikaisemmin blogin puolella. Suurin osa paikoista ovat julkisia, eli kaikkien saavutettavissa! Tässä siis joitakin suosikkipaikkojani Helsingissä!

Our rooftop / Kattojen yllä

This year, we've lived six years in my neighborhood - Pasila. It's said to be the new city center from September when a new commercial center called Mall of Tripla will open. This is only the beginning of Pasila because there are many interesting plans for the district. The locals of this district could not be more eager to embrace all the services it will bring with it, as the district has a history of being central and important for many different reasons (should I make a blog post just about the district?), but it has had very little services until now. Finally, the district is getting the attention it deserves as it's home for so many, and we have many offices and the country's second busiest train station here!

Tänä vuonna olemme asuneet kuusi vuotta kaupunginosassani - eli Pasilassa. Pasilasta sanotaan, että se on tuleva kaupungin keskusta koska syyskuussa täällä avataan uusi kauppakeskus Mall of Tripla. Se on vain Pasilan alku, koska alueelle on tulossa paljon uutta. Alueen asukkaat odottavat jo kovasti tulevia palveluita. Tähän asti Pasilassahan on ollut huonosti palveluita, vaikka alueella asuu paljon helsinkiläisiä ja täältä löytyy mm. Messukeskus. Vihdoin kaupunginosa saa ansaitsemansa huomion!

The photo above was taken on a winter afternoon when the sun was setting, from our apartment building rooftop on the 14th floor. A sight like this will be visible to all visiting the district soon, as Helsinki's most central skyscrapers are being planned here.

Yllä oleva kuva otettiin talvisena iltapäivänä auringonlaskun aikaan, kerrostalomme katolta (14. kerros). Tämän tyyppinen näkymä on pian suuren yleisön nähtävillä kun alueelle rakennetaan Helsingin keskeisimmät pilvenpiirtäjät.


Old Church Park / Vanha kirkkopuisto "Ruttopuisto"

This park, which is located centrally in Helsinki, is one of my favorites. I've mentioned it before on the blog e.g. here. It's beautiful during all seasons, and it sure looks different during them! It hosts the only wooden church left in Helsinki, and it has an interesting history. According to many legends, it's also haunted by ghosts due to its history - locals still call the park "Plague Park". This photo was taken during one of my autumnal work days when heading to a meeting, as this park is located very close to where I work.

Tämä keskeinen puisto on yksi suosikeistani Helsingissä. Olen maininnut puistoa aikaisemmin mm. tässä blogikirjoituksessa. Se on kaunis kaikkina vuodenaikoina, jolloin se aina näyttää niin erilaiselta! Puistosta löytyy Helsingin ainoa puukirkko, ja puistolla on mielenkiintoinen historia. Monien kertomusten mukaan puistossa vilisee kummituksia - ja paikalliset kutsuvat puistoa vielä Ruttopuistoksi. Tämä kuva otettiin syystyöpäivänä kun olin matkalla kokoukseen (puisto sijaitsee hyvin lähellä meidän toimistoa).


Market Square / Kauppatori

One of the most iconic places in Helsinki is also one of my favorites. I don't think you can find a Helsinki guide where the Market Square wouldn't be mentioned and the Southern Harbor is considered the best entryway to the city. However, this photo is special for a couple of reasons. Firstly, because it was taken during Helsinki's oldest annual event - the Baltic Herring Market in October. Secondly, because there was this amazing fog when I took the photo from the restaurant Palace. Love the mood!

Helsingin ikonisin paikka on myös yksi suosikeistani. Varmastikaan ei löydy Helsinki-opasta, jossa Kauppatori ei olisi mukana. Ei mikään ihme, koska Eteläsatama on Helsingin kaunein saapumispaikka. Tänä kuva on kuitenkin erityinen kahdesta syystä. Ensimmäiseksi siksi, että se on otettu Silakkamarkkinoiden aikaan lokakuussa. Toiseksi, koska sinä päivänä Helsinki oli erittäin sumuinen kun nappasin kuvan ravintola Palacen parvekkeelta. Ihana tunnelma!


Lasipalatsi Square / Lasipalatsin aukio

This square has recently been completely transformed thanks to our newest art museum Amos Rex. Even before, the square used to be a meeting point, but now it's for sure one of the most photographed places in Helsinki - loved by locals of all ages, and visitors of course! This photo was taken on a fall morning as I was heading to a work meeting.

Tämä aukio on läpikäynyt täysmuutoksen kiitos Helsingin uusimman museon - Amos Rex. Jo aikaisemmin aukio oli tunnettu kohtaamispaikkana, mutta nyt se on varmasti yksi kaupungin kuvatuimmista paikoista. Parasta siinä on, että se kiinnostaa kaiken ikäisiä ja niin matkailijoita kuin paikallisiakin. Tämä kuva otettiin syysaamuna kun olin matkalla työkokoukseen.


Shopping Center Redi / Kauppakeskus Redi

This new shopping center has been said to be as hard to find your way in as Venice, but personally, I like it. Sure, it's built with a new kind of logic so one needs to visit it more than once to get a feel to it. I like the fact that it's easy to reach, and here, the rooftop has finally been taken into use - it's a lovely urban outdoor playground for children! Redi is also easy to reach, and it hosts a lot of services that I think are necessary for a city environment: a health care center and The Free City of Kalasatama – Living Room. There anyone can arrange an event free of charge, as long as it is open for everyone and fits with the values and spirit of Vapaakaupunki. It’s a space where anyone can come, where you can chill out, work, play, take part in events and workshops or make your own event. The space is almost 600 square meters, so many different actions can happen at the same time. This photo was taken on a beautiful fall afternoon.

Tämä uusi kauppakeskus on jo saanut kuulla kunniansa siitä, että se on kuulemma yhtä sokkeloinen kuin Venetsia. Itse en ole koskaan eksynyt Venetsiassa ja pidän sitä helpposelkoisena. Oli miten oli, niin pidän Redistä. Se on selkeästi rakennettu uudella logiikalla, joten suosittelen käymään täällä ainakin pari kertaa ennen kun voit olla jotain mieltä paikasta. Redissä pidän siitä, että sinne on helppo tulla ja täällä katot ovat hyötykäytössä - urbaanina lasten leikkipaikkana! Redin yhteydestä löytyy myös hyviä palevluita, mm. terveysasema ja Kalasataman Vapaakaupunki. Vapaakaupungin Olohuoneeseen voi tulla hengailemaan, tekemään töitä, leikkimään, pelaamaan, lukemaan, vaihtamaan kirjoja, nauttimaan taiteesta, osallistumaan tapahtumiin ja työpajoihin – ja tekemään kaikkea, mitä ikinä sitten keksitkään!


Hietalahti

As I'm a lover of Helsinki's seashore, I'm drawn to the coast. In this district, I feel Helsinki's history as a fisher village. I love the dock area, and watching different kinds of boats! This photo was taken one fall morning as I was heading to a work meeting.

Koska pidän Helsingistä erityisesti koska se on merellinen, niin viihdyn meren lähellä. Tällä alueella tunnen Helsingin historian kalastajakylänä. Pidän telakka-alueesta, ja erilaisista veneistä mitä täällä on! Tämä kuva otettiin syysaamuna kun olin matkalla työkokoukseen.


Central Library Oodi / Keskustakirjasto Oodi

I belonged to the 55 000 people who visited the new Central Library Oodi during its first two opening days. As you can see, I took my daughter with me, and she loved it! At that time, it was way too crowded, but she could appreciate the beauty and functionality of the building. I'm happy that my girl can grow up in a city that has public places like this!

Kuuluin niihin 55 000 ihmisiin, jotka halusivat vierailla Oodissa jo avajaispäivinä. Kuten huomaat, niin otin tyttäreni mukaan, ja hän piti kovasti kirjastosta! Tuolloin kirjasto oli liian täynnä ihmisiä, mutta hän piti kuitenkin rakennuksesta - koko rakennus on ihmeellinen paikka niin aikuiselle kuin lapsellekin! Olen iloinen, että tyttöni saa kasvaa isoksi kaupungissa, jossa meillä on tämän tyyppisiä julkisia paikkoja!


Sea Fortress Island Suomenlinna / Suomenlinnan linnoitus

I've praised our UNESCO World Heritage Site before, e.g. here and here, so I guess I don't need to explain much why this place is so special to me. I'm always surprised by how it affects me, though. Immediately when you put me on the public ferry over to Suomenlinna, I become the calm version of myself. This photo was taken on a lovely sunny winter day when I took two Italian PR guests over to Suomenlinna.

Olen kehunut Suomenlinnaa aikaisemminkin, mm. tässä ja tässä blogikirjoituksessa, joten en usko, että minun tarvitsee kovinkaan paljon selittää miksi tämä paikka on minulle erityinen. Tästä huolimatta, niin hämmästyn aina sen vaikutuksesta minuun. Aina kun astun julkiseen Suomenlinna-lauttaan, niin rauhoitun. Minusta tulee seesteisempi versio itsestäni. Tämä kuva otettiin aurinkoisena talvipäivänä kun vein kaksi meidän italialaista PR-vierasta tutustumaan saareen.

Töölönlahti Bay / Töölönlahti

The beginning of Helsinki's 10km-long Central Park, and the most beloved jogging & walking route of locals - that is Töölönlahti Bay in a nutshell. I've written before about it e.g. here and here. It's here that you can see rowing boats and SUP boards in the summertime, and ice fishermen in wintertime. This photo was taken on the way to school on a beautiful winter morning (at the moment, I'm participating in some adult schooling so I study 1-2 days a month).

Keskuspuiston alku. Kaupunkilaisten suosikki kävely- ja juoksulenkki. Näin voisi Töölönlahtea kuvailla nopeasti. Olen aikaisemmin kirjoittanut mm. tämän ja tämän blogikirjoituksen alueesta. Täällä näet soutuveneitä ja SUP -lautoja kesäisin, ja pilkkiöitä talvisin. Tämä kuva otettiin talviaamuna ratikasta kun olin matkalla kouluun (tällä hetkellä suoritan aikuisammattitutkintoa osana työtäni, joten minulla on 1-2 opiskelupäivää kuukaudessa).


What are your favorite places in town? Do you share some of mine, or would you like to add something to the list?

Mitkä ovat suosikkipaikkasi Helsingissä? Jaatko joitakin kanssani, vai haluaisitko lisätä jonkun paikan listaan?


Share and/or comment on this post! / Jaa tämä kirjoitus, tai kommentoi sitä!
Sunday, January 27, 2019

5 drop-dead gorgeous coral ideas for a Nordic home

Helsinki, -17 degrees

Source


Color is a power which directly influences the soul.


In the midst of a cool & windy winter day, I sit and daydream about how to add some coral (Pantone's Color of the Year) to our home this upcoming spring. As I've been searching for inspiration, I've noticed that coral items sometimes are referred to as having the color tan, or even pink. In Finland, we say that a dear child has many names, and I guess it's like that with colors as well. Here are some of my favorite ways of adding some coral to your Nordic styled home.

Talven keskellä on aina silloin tällöin hyvä pysähtyä voidakseen nähdä päiväunia keväästä. Tulevana keväänä haluan tuoda korallin väriä (Pantonen Vuoden väri) kotiimme. Kun olen etsinyt inspiraatiota, niin olen huomannut, että joskus korallin värisiä esineitä ja tekstiilejä kutsutaan kellaruskeiksi, joskus jopa vaaleanpunaisiksi / pinkiksi. Rakkaalla lapsella on siis monta nimeä, tämä pätee myös väreihin. Tässä joitakin suosikkitapojani lisätä väriä minimalistiseen kotiin.

Vases / Maljakot

As you can see from the first image of this blog post, vases are one of the easiest ways of adding some color to your otherwise minimalistic home. Vases work with or without flowers. I love the first example where bright coral is accented by drops of white, and the bottom is left in an unfinished tan. I think coral works with metallics like gold and even other colors like dark green! These examples were found on Etsy.

Kuten huomaat blogikirjoituksen ensimmäisestä kuvasta, niin vaasit ja maljakot toimivat helppona tapana lisätä väriä kotiin. Maljakot toimivat kukkien kanssa, mutta myös ilman niitä. Tykkään paljon tuosta ensimmäisestä esimekkikuvasta, jossa korallia yhdistetään valuvaan valkoiseen ja keltaruskeaan väriin. Mielestäni koralli sopii parhaiten metalliväreistä kullan kanssa yhteen, ja jopa tummanvihreän kanssa se toimii! Nämä esimerkit löysin Etsystä.

Carpets & rugs / Matot

Woolen rugs have been hugely popular in Finland lately, as well as other kinds of rya rugs. Did you know that in the early 9th to 10th centuries, Islamic silk textiles were introduced to the Nordic countries by Viking merchants who traded in Russia and the Byzantine Empire? Subsequently, the Nordic region acquired knotted pile carpets from the Ottomans in Anatolia. In fact, the Marby rug, one of the earliest surviving Turkish carpets was found in the Church of Marby near Jämtland, Sweden. Eventually, Nordic people themselves produced rugs influenced by the oriental rug design. No wonder that they are so popular, and I think it's only understandable as we have such cold winters. Carpets & rugs sure add to the cozy feeling of any home! Lately, also puffs. poufs, floor pillows, and floor cushions have been very popular! These examples were found on Ellos, Jotex, and Etsy.

Villamatot ja ryijymatot ovat olleet todella suosittuja meillä jo jonkin aikaa. Tiesitkö miksi näin? Jo viikinkiaikaan tämän tyyppiset matot tuotiin Pohjolaan islamimaista. Turkin Aasiaan kuuluvasta osasta tuotiin mattoja esimerkiksi Ruotsiin. Mielestäni nämä matot sopivat todella hyvin Pohjolaan ja lisäävät kodin viihtyisyyttä. Viime aikoina erilaiset puffit ja lattiaistuintyynyt ovat myös näkyneet kodeissa. Tämä on mielestäni hienoa, koska säkkityynyjen jälkeen olen kaivannut jotain rentoa uutuutta! Nämä esimerkit löysin Ellokselta, Jotexilta ja Etsystä.

Source

Cushions & pillows / Sisustustyynyt

Cushion cover and cushions are a fun way of changing the appearance of your home. Lately, it's been common to use retro fabrics to make unique covers. The knot pillow is already a prevalent sight in Nordic homes. Pillows often have different textures, to add a cozy feel to the home. These examples were found on H&M and Etsy.

Tyynynpäälliset ja sisustustyynyt ylipäätänsä toimivat hauskana tapana lisätä väriä kotiin. Viime aikoina olen nähnyt paljon retrokangastyynynpäällisiä. Solmutyynyt ovat jo vuosia olleet suosikkejani, ja niistä voi myös tehdä istuintyynyjä! Tänä keväänä sisustustyynyillä on edelleen mielenkiintoisia tekstuurejä, jotka lisäävät tyynyjen mukavuutta. Nämä esimerkit löysin H&M:stä ja Etsystä.

Source

Wall art / Taide

Wall art & prints is a fun and easy way to add color at home. I especially like how this season one sees the mix of black and white stripes, and coral!

Taide ja taideprintit ovat myös hauska tapa tehdä kodista värikkäämpi. Suosikkejani tänä keväänä on mustavalko- ja koralliyhdistelmät!

Source

Infinity / artificial / fake flowers / Iki- & tekokukat

I must say that I didn't know well infinity flowers before I got married, but while planning our wedding, I got to know the incredibly versatile world of them very well! Before, I thought that they were bad quality, but I can assure you that artificial flowers nowadays is of very high quality and are therefore a good long-term investment! In fact, we are still using at home all the white infinity flowers that we bought for our wedding - but this spring I'm going to combine them with some coral novelties. Obviously, they don't compete with fresh flowers (that I always strive to have at least one bouquet of at home). However, artificial flowers are great for places like the entrance, toilet & my walk-in closet (where we have no natural light). Silk, wooden & paper flowers really are beautiful! These examples are from Etsy.

En tuntenut hyvin tätä tuoteryhmää ennen kun suunnittelin viime vuonna häitäni. Hääsuunnittelun aikana tutustuin iki- ja tekokukkiin todella hyvin! Aikaisemmin luulin, että olisivat huonolaatuisia, mutta voin taata, että nykyään iki- ja tekokukat ovat todella korkealaatuisia ja näin ollen hyviä investointeja! Ainakin meillä kaikki valkoiset iki- ja tekokukat, joita hankimme häitä varten, ovat vielä käytössä - ja tänä keväänä tulen yhdistelemään niitä korallivärisiin kukkiin. Iki- ja tekokukkia ei kannata verrata aitoihin kukkiin (joita pyrin ostamaan kotiin aina niin, että meillä on ainakin yksi kimppu esillä). Iki- ja tekokukat ovat loistavia esimerkiksi sellaisiin paikkoihin, jossa on vähän tai ei yhtään luonnonvaloa (meillä eteinen, kylpyhuone, vaatehuone). Silkki-, puu- ja paperikukat ovat todella kauniita! Nämä esimerkit löysin Etsystä.

Source

How do you add color to your home? What colors will you introduce to your home this upcoming spring?

Miten lisäät väriä kotiisi? Mitä värejä aiot tuoda kotiin tulevana keväänä?


Share and/or comment on this post! / Jaa tämä kirjoitus, tai kommentoi sitä!