The top 5 fun(ny) comments that I've heard about Helsinki's biggest island Laajasalo

Helsinki, -5 degrees


Sea cliffs spring girl laajasalo island helsinki finland archipelago

I like being an island.

I've been living on the biggest island in the Finnish capital city Helsinki now for almost three years, and since I've noticed that living here awakes many questions and comments, I've started to compile a playful list of the most common peculiar remarks that I receive about island living. These statements interestingly enough usually come from fellow helsinkians, inhabitants of Helsinki that is. That showcases in my opinion how unknown this beautiful island really is, even though it's the city's biggest one. Maybe it's a secret, what do you think? Here are the top 5 amusing comments about Laajasalo Island in Helsinki, Finland.

Olen asunut Helsingin suurimmalla saarella, Laajasalossa, kohta kolmen vuoden ajan. Koska olen huomannut, että täällä asuminen herättää kanssaihmisissä paljon kysymyksiä ja kommentteja, olen alkanut keräämään listaa hauskoista väittämistä liittyen saaressa asumiseen. Nämä reaktiot ovat yleensä tulleet muilta helsinkiläisiltä, eli näyttävät, että Laajasalo on varsin tuntematon saari pääkaupungissamme, vaikka suurin saari onkin. Uskomattoman kaunis saari tämä myöskin on. Ehkä saari on siis salaisuus, mitä ajattelet? Tässä ovat viisi esimerkkiä kulkupuheesta, joka liittyy Helsingin Laajasaloon.

frozen sea ice fireplace winter people laajasalo island helsinki finland archipelago


But it's not really an island. Isn't it more like a peninsula due to its bridge connection to mainland? How come Kulosaari, Korkeasaari, Mustikkamaa and Lauttasaari to name a few are still considered islands (despite their connections to mainland but Laajasalo is often not?) Another good one: isn't it too big to be an island? I dare to say that the are bigger islands in the world that are still considered islands, right?

Mutta oikeasti se ei ole saari. Eikö se ole enemmän niemi koska saarella on siltayhteys mantereelle? Miksi sitten esimerkiksi Kulosaarta, Korkeasaarta, Mustikkamaata ja Lauttasaarta kyllä pidetään saarina, niilläkin on siltayhteys. Joskus kuulen myös, eikö Laajasalo ole liian iso ollankseen saari? Uskallan väittää, ettei Laajasalo ole maailman suurin saari - suurempia saaria pidetään kylläkin saarina.

Sea cliffs summer marimekko girl laajasalo island helsinki finland archipelago


But it's not really that old? There isn't really any cultural history there? The island's history is older than Helsinki's (when Helsinki was founded in 1550, people were already living here). Its history is said to have started already during the Iron Age. The oldest wooden building that is still standing on the island is from the end of the 1700s. It's named Kaivoshuvila, the Mine Villa.

Mutta sehän ei ole kovinkaan vanha? Onkohan siellä mitään kulttuurihistoriallista? Saaren historia alkaa jo ennen pääkaupungimme perustamista, oikeastaan jo rautakauden lopulla. Kun Helsinki perustettiin vuonna 1550, niin täällä oli jo tuolloin asutusta. Vanhin säilynyt puutalo saarella on nimeltään Kaivoshuvila ja se on 1700-luvulta.

flower field manor park tullisaari summer girl laajasalo island helsinki finland archipelago

But it's not really one island, but many islands? This is an interesting one, as I don't really get how one can see it as many islands. I've walked through all the island's sub-areas and believe me, it's one big island. It's true, though, that Laajasalo connects you to the Helsinki archipelago because from here, you can reach many smaller islands (for example Pyysaari, Killingholma and Matosaari) in the archipelago thanks to their bridge connections to the island. Maybe it's because the major district of Helsinki that the island belongs to, the Southeast Major District, consists of several islands?

Mutta sehän ei ole yksi saari, vaan monta saarta.  Tämä on mielestäni mielenkiintoinen huomautus, koska en itse ole ihan ymmärtänyt miksi näin ajatellaan. Olen itse kävellyt läpi kaikki saaren osa-alueet ja usko pois, kyse on yhdestä suuresta saaresta. On kuitenkin totta, että Laajsalo yhdistää sinut Helsingin saaristoon koska saarelta pääsee siltoja pitkin moniin pienempiin saariin, muun muassa Pyysaareen, Matosaareen ja Killingholmaan. Ehkä koska Laajasalo kuuluu Kaakkois-Helsingin suurpiiriin, jossa on monta saarta?

Sea cliffs family tullisaari manor park laajasalo island helsinki finland archipelago


Can it be an island as doesn't even have a ferry? Actually, it has, at least until 2027. It's between Meritullintori Square in the Kruununhaka district of Helsinki and Kruunuvuorenranta Shore on Laajasalo Island. It's year-round and public. Try it and thank me later. The ferry ride to the island is absolutely lovely! ps. Steamers used to come here already in the 1800s from the city center, so one could say that the current ferry is history repeating itself and/or returning to the island.

Voiko se olla saari, kun sinne ei edes pääse lautalla? Todellisuudessa saarella on julkinen (HSL-lippu käy sillä maksuvälineenä) ja ympärivuotinen lauttayhteys, joka kulkee ainakin vuoteen 2027. Se kulkee Kruununhaan Meritullintorin ja Laajasalon Kruunuvuorenrannan välillä. Kokeile sitä ja kiitä minua kokemuksesta myöhemmin, lauttamatka saareen on nimittäin ihana! ps. Höyrylaivat tulivat saareen keskustasta jo 1800-luvulla, eli nykyisestä lautasta voisi sanoa, että se on historian toistoa tai, että merellinen matka Laajasaloon on palannut kaupunkiin.

seaside sauna furuvik villa family sea laajasalo island helsinki finland archipelago

But it's countryside, there is nothing there to see. Yes, the island consists of about 50% nature - and archipelago natural beauty is definitely worth seeing, breathing, living and experiencing. As often as possible, if you ask me. In addition to its natural sights, the island has tens of cultural and historical attractions to see (check the free Finnish online application called MyLaajasalo - mylaajasalo.app - if you're curious). They have fascinated some of the most prominent artists in Finnish history (Laajasalo-themed art can be found both in the National Art Gallery Cultural and Scientific Search Service Finna and Helsinki City and Art Museum collections) and continue to do so still today.

Mutta se on maaseutua, ei siellä ole mitään nähtävää. Kyllä, puolet saaresta on luontoa - ja saaristoluonto se vasta nähtävyys onkin! Suosittelen sitä näkemään, hengittämään, elämään ja kokemaan mahdollisimman usein. Luontokohteiden lisäksi saarella on kymmeniä kultuuri- ja historiallisia nähtävyyksiä. Löydät ne loistavasta nettipohjaisesta MyLaajasalo -sovelluksesta (mylaajasalo.app). Nämä näyt ovat kiehtoneet joitakin Suomen tunnetuimpia taiteilijoita (Laajasalo-teemaista taidetta löytyy sekä Kansallisgallerian, Finnan että Kaupunginmuseon ja -taidemuseon kokoelmista) ja jatkavat sen tekemistä vielä tänäkin päivänä.

Did you learn something new about Laajasalo Island? What fun comments have you received about the district you live in?

Opitko jotain uutta Laajasalosta? Mitä mieleenpainuvia väitteitä olet itse kuullut kaupunginosastasi?
What's your opinion?

@elisabeth.rundlof