10 things you didn't know about motherhood in Finland, 2020 updated version

 Helsinki, 12 degrees


10 things you didn't know about motherhood in Finland, 2020 updated version elisabeth rundlof

To describe my mother would be to write about a hurricane in its perfect power. Or the climbing, falling colors of a rainbow.


Another of my popular posts in 2016 (during my first pregnancy) was this one that shed some light on 10 things that you probably didn't know about motherhood in Finland. Therefore, I thought that it would be fun to recreate that post and share how things are now in 2020! Enjoy!


Täällä blogin puolella toinen suosittu blogikirjoitus vuonna 2016 (ensimmäisen raskauteni aikana) oli tämä, jossa kerroin äitien asemasta Suomessa. Näin ollen ajattelin siitäkin tehdä päivitetyn version, joka kertoisi tämän vuoden tilanteesta! Toivottavasti tykkäät!

Decrease in birth rate slowed down in 2019 / Syntyvyyden aleneminen hidastui vuonna 2019

According to Statistics Finlands' data on population changes, the birth rate in Finland went down for the ninth year in a row, but the fall was less sharp in 2019. At the birth rate prevailing in 2019, a woman would give birth to an average of 1,35 children, according to the previous year's birth rate the number was 1,41 children. The fall in the birth rate became less sharp especially due to the development in the last months of the year when the number of births did not decline any more as it did in the early part of the year. A total of 45 613 babies were born in 2019, which is 1 964 fewer than in the year before. The number of births had gone down by 2 744 children in 2018 from the previous year. Tilastokeskuksen väestönmuutostietojen mukaan Suomen syntyvyys laski yhdeksäntenä vuonna peräkkäin, mutta laskun jyrkkyys loiveni vuonna 2019. Vuoden 2019 syntyvyyden mukaan nainen synnyttäisi keskimäärin 1,35 lasta, edellisen vuoden syntyvyyden mukaan 1,41 lasta. Syntyvyyden laskun loiventumiseen vaikutti erityisesti vuoden viimeisten kuukausien kehitys, jolloin syntyneiden määrä ei enää vähentynyt kuten alkuvuonna. Vuonna 2019 syntyi 45 613 lasta, mikä on 1 964 lasta edellisvuotta vähemmän. Vuonna 2018 syntyneiden määrä oli vähentynyt 2 744 lapsella edellisestä vuodesta.

Birth rate still lowest in Helsinki, but highest 1h from the capital / Syntyvyys vieläkin matalin Helsingissä, mutta korkein tunnin päässä pääkaupungista

According to Statistics Finland, in municipalities with at least 50 000 inhabitants, the birth rate was highest in Porvoo (52km from Helsinki), where the total fertility rate was 1,63 in the five-year period 2015 to 2019. The second highest rates were found in Seinäjoki, 1,62, and Espoo, 1,60. The figure for the whole country in the five-year period was 1,49. Respectively, the birth rate was lowest in the period 2015 to 2019 in Helsinki, where the total birth rate was 1,19. The rate was 1,21 in Turku and 1,23 in Tampere  two other major cities in Finland. The birth rates in Turku and Tampere were also among the lowest in a comparison of all municipalities. / Tilastokeskuksen mukaan vähintään 50 000 asukkaan kunnista korkein syntyvyys oli Porvoossa, jossa kokonaishedelmällisyysluku oli 1,63 viisivuotisjaksolla 2015–2019. Seuraavaksi korkein se oli Seinäjoella, 1,62, ja Espoossa, 1,60. Koko maan luku oli viisivuotisjaksolla 1,49. Vastaavasti matalin syntyvyys oli jaksolla 2015–2019 Helsingissä, jossa kokonaishedelmällisyysluku oli 1,19. Turussa luku oli 1,21 ja Tampereella 1,23. Myös kaikkien kuntien vertailussa syntyvyys oli Turussa ja Tampereella matalimpien joukossa.

Finland still ranked top place to be a mother / Suomi on edelleen huippumaa olla äiti

Being a mother isn’t an easy job, no matter where you’re doing it. But in Finland, which ensures a high quality of life for mothers and their newborns, it’s easier than most everywhere else. In 2013, Finland was ranked number one on Save The Children’s 14th Annual Mothers Index, which is a part of their broader 2013 State of the World’s Mothers report. The index rates countries on five key indicators of motherhood: maternal health, children’s well-being, educational status, economic status, and political status. In 2015, Finland was ranked number 2. / Äitinä oleminen ei ole helppoa, mutta se on helpompaa Suomessa kuin muualla. Vuonna 2013, Suomi oli maailman paras maa olla äiti kansainvälisen Pelastakaa Lasten julkaiseman State of the World's Mothers eli Maailman äitien tila – raportin mukaan, vuonna 2015 Suomi oli sijalla kaksi.

Mother's Day since 1927 / Äitienpäivä vuodesta 1927

Mother's Day has been celebrated in Finland on the second Sunday of May since 1927. It's now, from the year 1947, an official flag day as well. In Finland, the most common flower to give to a mother on Mother's Day is the wood anemone. Mother's Day is a florist's daydream - according to the Finnish Glasshouse Growers' Association, 40% of all flowers sold in Finland are sold during the so-called summer flower season, to which Mother's Day belongs together with Easter, Valentine's Day, and graduation day at the beginning of June. The most eager friends of flowers are women over 50 years that live outside Finland's major cities. Fresh flowers are mainly imported to Finland from the Netherlands, Denmark, Colombia, Kenya, Israel, and Spain. The most important Finnish fresh flower is the tulip that is sold in a quantity that is over 70 million per year. / Äitienpäivää on vietetty samana päivänä toukokuun toisena sunnuntaina vuodesta 1927 alkaen. Vuonna 1947 äitienpäivästä tehtiin virallinen liputuspäivä. Suomessa äitienpäivän perinteisiin juhlakukkiin kuuluu valkovuokko (Anemone nemorosa), joka on etenkin Etelä-Suomessa hyvin yleinen. Kauppapuutarhaliiton mukaan suomalaiset ostavat kukkansa viikonloppuisin ja sesonkeina kuten äitienpäivinä. Kesäkukkasesonki, koulujen päättäjäisaika, äitienpäivä, pääsiäinen ja ystävänpäivä haukkaavat kakusta kukin noin kymmeneksen. Innokkaimpia kukkien ostajia ovat yli 50-vuotiaat naiset, jotka asuvat alle 50 000 hengen kaupungeissa tai maaseudulla. Kukkien tuonti Suomeen on tullitonta niin Euroopan unionin alueelta kuin muualta maailmasta. Isoimmat tuontimaat ovat Hollannin (suurin leikkokukkien tuojamaa) ja Tanskan (suurin ruukkukasvien tuojamaa). Lisäksi Kolumbiasta (ruusut, neilikat), Keniasta (ruusu), Israelista, Espanjasta ja monista muista maista tuodaan Suomeen kukkia. Tärkein kotimainen leikkokukka on kevättalven kuningatar eli tulppaani. Tulppaania hyödetään Suomessa vuosittain yli 70 miljoonaa kappaletta. Leikkotulppaanin tuotanto on keskittynyt suuriin yrityksiin. Suomalaiset ovat olleet vuosikymmeniä asukaslukuun suhteutettuna maailman ahkerimpia tulppaanien ostajia. Muiden leikkokukkien tuotanto on Suomesta lähes loppunut.

278 x Aino & 380 x Leo / 278 Ainoa ja 380 Leoa

Aino and Leo were the most popular names of Finnish children born in 2019. Among Swedish speaking Finns, the most popular names in 2019 were Saga and Emil. In total, 278 girls were named Aino, and 380 boys were named Leo. Besides Aino, the most popular girl names were Aada, Sofia, Eevi, Olivia, Lilja, Helmi and Ellen. For boys, they were Elias, Oliver, Eino and Väinö. The most popular Nordic names were Aron and Emilia/Emelia (2018, Iceland), Jakob and Emma (2019, Norway), Lucas ja Alice (2019, Sweden), William ja Emma (2019, Denmark). You can find the rest of the most popular Nordic names here. / Aino ja Leo ovat vuonna 2019 syntyneiden lasten suosituimmat etunimet. Ainon sai ensimmäiseksi nimekseen 278 tyttöä ja Leo annettiin etunimeksi 380 pojalle. Ainon jälkeen suosituimmat tyttöjen ensimmäiset etunimet olivat viime vuonna Aada, Sofia, Eevi, Olivia, Lilja, Helmi ja Ellen. Pojille useimmin annetut etunimet Leon jälkeen olivat Elias, Oliver, Eino, Oliver ja Väinö. Suosituimmat pohjoismaiset nimet löydät täältä. Norjassa viime vuoden suosituin pojan nimi oli Jakob, Ruotsissa Lucas ja Tanskassa edelleen William. Islannissa se oli edelleen Aron. Tyttöjen nimissä oli myös erovaisuuksia: Islannissa suosituin oli Emilia/Emelia, kun taas Norjassa ja Tanskassa se oli Emma, ja Ruotsissa Alice.

Almost 1,6 million mothers / Lähes 1,6 miljoonaa äitiä

According to Statistics Finland, Finland has 1 587 700 mothers. That means women that have either biological or adopted children. 65,8% of women in the age of 15–84 have children. When you look at women over 64 years, 86 percent have children. Last year, over 19 000 women gave birth to their first child. The average amount of children among Finnish mothers is 2,25 biological children. Most mothers have two children. Merely 10% of Finnish mothers have more than four children. / Tilastokeskuksen mukaan Suomessa on 1 587 700 äitiä eli naista, joilla on biologisia tai adoptoituja lapsia. Yhteensä 65,8 prosentille 15–84-vuotiaista naisista on syntynyt lapsia. Yli 64-vuotiaista naisista 86 prosenttia on synnyttänyt lapsia. Viime vuonna ensimmäisen lapsensa synnytti 19 201 naista. Yhdellä 15–84-vuotiaalla äidillä oli vuonna 2019 keskimäärin 2,25 biologista lasta. Eniten on kahden lapsen äitejä, joita on 660 079. Yhden lapsen äitejä on 360 735 ja kolmen lapsen äitejä 320 996. Kymmenellä prosentilla äideistä on neljä lasta tai enemmän.

84 387 mothers received maternity allowance / 84 387 äitiä sai vanhempainrahaa

During year 2018, parental allowance was given to 84 387 mothers. Read about Finnish parental leave here. Read about benefits for families with children in Finland here. / Kelan mukaan vuoden 2018 aikana vanhempainpäivärahaa sai 84 387 äitiä. Lue lisää lapsiperheiden tuista täältä.

77% – the employment rate of Finnish mothers / Lapsiperheiden äitien työllisyysaste 77 prosenttia

According to Statistics Finland, in year 2018, the employment rate of Finnish mothers was 77 percent, whereas it was 78% among all women in the age of 20–59. / Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2018 työllisyysaste oli 20–59-vuotiailla naisilla keskimäärin 78 prosenttia. Lapsiperheiden äitien työllisyysaste oli 77 prosenttia, siinä missä lapsettomien naisten työllisyysaste oli 79 prosenttia.

Still 2/3 of all mothers work / Vieläkin kaksi kolmesta alle kolmivuotiaiden lasten äideistä työllisiä

According to Statistics Finland (2011), 66,4% of all mothers of under 3-year-olds work. The corresponding number for fathers is 89,1%. Mothers of small children clearly have a shorter work week than fathers do in Finland. As good as all fathers with under school-aged children work full-time whereas one fifth of mothers work part-time. / Tilastokeskuksen työssäkäyntitilaston mukaan vuonna 2011 alle kolmivuotiaiden lasten äitien työllisyysaste oli 66,4 prosenttia. Samanikäisten lasten isistä töissä kävi 89,1 prosenttia. Pienten lasten äitien työviikko oli selvästi lyhyempi kuin isillä. Tilastokeskuksen ajankäyttötutkimuksen haastattelutietojen mukaan alle kouluikäisten lasten äideistä vajaa viidennes teki päätyössään osa-aikatyötä, kun lähes kaikki isät olivat kokoaikatyössä.

The Finnish maternity package / Äitiyspakkaus

The package is one of the best well-known Finnish phenomena in the world. The maternity package contains baby clothes as well as care products and materials. It is updated yearly in response to feedback from mothers-to-be. While the range of items remains largely the same, the colors and patterns change, and some completely new items are added as well. There are altogether about 50-60 different items in the box. You can see my maternity boxes in this and this earlier blog post. It is available solely as a benefit offered under the Finnish social security system. You can read about the package here, if you aren't familiar with it from before. Read the most famous article by BBC about the Finnish maternity box here. / Äitiyspakkauksessa on vauvan vaatteita ja hoitotarvikkeita. Omat äitiyspakkaukseni ovat vuosimallia 2020 ja 2015, näet ne tässä ja tässä blogikirjoituksessa. Äitiyspakkausta uudistetaan vuosittain mm. asiakaspalautteen perusteella. Tuotevalikoima säilyy pitkälti samanlaisena, mutta esimerkiksi tekstiilien värit ja kuosit vaihtelevat ja pakkaukseen valitaan myös täysin uusia tuotteita. Pakkauksessa on yhteensä noin 50-60 tuotetta. Pakkaus on äitiysavustuslain mukainen sosiaaliturvaetuus, jonka tuotteet on kilpailutettu EU -lainsäädännön mukaan. Voit lukea enemmän äitiyspakkauksesta täältä.

10 things you didn't know about motherhood in Finland, 2020 updated version elisabeth rundlof

Did you learn something new about motherhood in Finland? What was the most surprising/interesting fact?

Opitko jotain uutta äitiydestä tai äitien asemasta Suomessa? Yllättikö jokin asia? Mikä mielestäsi on parasta koskien äitiyttä Suomessa?What's your opinion?

@elisabeth.rundlof