Turning invisible people & items into art in Helsinki: Vivian Maier & Anu Tuominen

Helsinki, 5 degrees


Sometimes the heart sees what is invisible to the eye. 

Helsinki has one of the highest percentages of museums in the city, and that makes it an excellent art Nordic destination both for locals and visitors! Locals use the Museum Card that recommends 34 museums in the city, whereas the most popular visitor card for museums is the Helsinki Card. Here are my earlier museum hints on the blog! Whatever card you have, or even if you wouldn't have any of Helsinki museum cards, here are, nevertheless, 2 museums that you can't miss this early spring as they shed a beautiful light on invisible things: people and items!

Helsingillä on todella paljon museoita, jotka tekevät kaupungista täydellisen taidematkakohteen niin paikallisille kuin vierailijoille! Paikalliset käyttävät museokorttia, joka suosittelee 34 museota kaupungissa, mutta vierailijat sen sijaan käyttävät Helsinki Cardia. Tässä omat aikaisemmat museotärppini blogin puolella. Korttia katsomatta, niin tässä 2 oivaa vinkkiä helsinkiläisiin museoihin juuri nyt! Molempia yhdistää se seikka, että valottavat näkymättömiä asioita: ihmisiä ja esineitä!

Finnish Museum of Photography / Valokuvataiteen museo: Vivian Maier

Vivian Maier (1926–2009) was an American photographer whose extensive body of work has stormed into the public eye since her death with numerous exhibitions and a documentary film. She was only truly discovered after her death when more than 120 000 photos were found by a young man who bought up the storage space where Maier kept her photos as a treasure. The impressive collection also included Super 8 and 16-mm films, audio recordings, photographs and hundreds of undeveloped rolls of film. At the time of her death, she had no family living in the US.

Vivian Maier (1926–2009) oli amerikkalainen valokuvaaja, jonka laaja elämäntyö on tullut kohinalla julkisuuteen hänen kuolemansa jälkeen lukuisien näyttelyiden ja dokumenttielokuvan myötä. Hänen taiteensa löydettiin vasta kunnolla hänen kuolemansa jälkeen, kun nuori mies osti sattumalta Maierin varastotilan (koska vuokria ei ollut maksettu pitkään aikaan) ja löysi siitä yli 120 000 valokuvan aarreaitan. Mittava kokoelma sisälsi myös kaitafilmejä sekä 16 mm -filmejä, äänitallenteita, valokuvia sekä satoja kehittämättömiä filmirullia. Kuolessaan Maierilla ei ollut enää elossa olevia sukulaisia USA:ssa.

Maier remained a keen photographer throughout her adult life and studied it by herself, but due to her life circumstances and curious personality & attitude, her work was never showcased during her lifetime. She was the daughter of French-Austrian immigrants and it is thought that she couldn't even imagine becoming famous because of her cultural background and economic situation. Instead, she belonged to the so-called invisible people in the US and earned her living working as a nanny for 40 years, working for several families in New York and Chicago from the 1950s. Most of the people that she worked for never even knew that she liked to photograph (even though she, in fact, lived with them).

Maier kuvasi intohimoisesti koko aikuiselämänsä ja opiskeli valokuvausta itsekseen, mutta hänen elämäntilanteestaan johtuen, hänen valokuviaan ei koskaan ollut esillä hänen elämänsä aikana. Maierilla oli myös hyvin omanlaatuisen personallisuus ja elämänasenne: hän oli ranskalais-itävaltalaismaahanmuuttajien tytär ja ehkä siksi ei voinut kuvitellakaan, että hänestä olisi jonain päivänä tullut kuuluisa. Hän tietyllä tavalla hyväksyi sen, että hän tulisi aina olemaan ulkopuolinen yhteiskunnassa, ns. näkymätön, ja vähävarainen. Näin ollen hän nautti lastenhoitajan työstä yli 40 vuoden ajan lukuisissa perheissä New Yorkissa ja Chicagossa 40 vuoden ajan 1950-luvulta alkaen. Useimmat työnantajat eivät edes tienneet, että hän piti valokuvaamisesta (vaikka hän siis asui heillä).

The motifs in Maier's photographs include street life, portraits of other invisible people that she would relate to, mostly poor unknown people, and the worlds of the children she knew. She also liked to capture herself in the frame, either on a reflective surface or as the photographer's shadow. According to Anne Morin, the French curator of the exhibition "The Self-Portrait and Its Double", Maier's self-portraits and “shadow doubles” are estimated to account for more than a quarter of Maier's work. "The Self-Portrait and Its Double" offers the mysterious photographer the opportunity to say who she was and how she saw her place in the world. The curator called them her declaration where she was proving that she existed.

Vivian Maierin kuvien tunnettuja aiheita ovat katuelämä, tuntemattomien ihmisten muotokuvat ja hänelle tuttu lasten maailma. Hän samastui muihin "näkymättömiin ihmisiin" yhteiskunnassa. Näiden kuva-aiheiden ohella Maier tallensi kuviinsa mielellään myös itsensä, joko heijastavan pinnan kautta tai valokuvaajan varjona. Omakuva ja sen varjo –näyttelyn ranskalainen kuraattori Anne Morinin mukaan Maierin omakuvat ja ”varjokuvat” muodostavat arviolta yli neljänneksen valokuvaajan tuotannosta. Omakuva ja sen varjo –näyttely tarjoaa arvoitukselliselle valokuvaajalle tilaisuuden kertoa, kuka hän oli ja miten hän koki itsensä maailmassa. Maier kuvasi itseään kekseliäästi erilaisissa tilanteissa ja ympäristöissä. Kuraattorin mukaan kuvat julistavat Maieria, että hän oli olemassa vaikka kukaan ei häntä pistänyt merkille hänen elämänsä aikana.

The uncovering of her life's work changed Vivian Maier's life story posthumously and made her rich legacy part of the legendary history of American street photography. This exhibition showcases 83 photos as she was 83 years old at the time of her death. This exhibition really touched me on a deep level as she reminded me of my beloved passed father! I ended up also watching the documentary of Maier. Both the exhibition and the documentary show that Maier was all about human connections: how we can be kind to strangers, how we can care for the fellowman, but some choose/forget to do so. How we need culture, how we define success, how we see the beauty in small things and analyze life. She did, however, also have a dark side, and she was sad, broken, alone, aggressive, and a hoarder, probably due to her deprived childhood, childhood traumas, self-neglect, and need for safety. It's difficult to choose any favorites among her photos, as I like them all! The exhibitions runs 'til May 24, 2020.

Elämäntyön tulo julkisuuteen muutti postuumisti Vivian Maierin elämäntarinan ja toi hänen rikkaan perintönsä osaksi amerikkalaisen katuvalokuvauksen legendaarista historiaa. Tämä näyttely tuo esiin 83 valokuvaa koska Maier oli 83-vuoden ikäinen kun menehtyi. Näyttely todellakin kosketti minua koska Maier muistutti minua rakkaasta edesmenneestä isästäni! Katsoin Yle Areenasta dokumenttielokuvan Maierista heti nähtyäni näyttelyn. Molemmat, näyttely ja elokuva, näyttävät, että Maieriin liittyy tarina ihmiskontakteista: miten kilttejä olemme ventovieraille, miten välitämme kanssaihmisistä, mutta jotkut meistä unohtavat sen tehdä. Miten tarvitsemme kulttuuria elämäämme, miten mittaamme menestystä, miten voimme nähdä kauneuden pienissä asioissa, ja analysoida elämää. Maierilla oli kuitenkin myös pimeä puoli, ja hän laiminlöi itseään, oli surullinen, rikkinäinen, yksinäinen, aggressiivinen, haki turvallisuuden tunnetta ja oli hamstraaja, luultavasti koska hänellä oli köyhä lapsuus ja lapsuusaikaisia traumoja. Maierin valokuvista on vaikeeta valita suosikkeja, koska pidän kovasti niistä kaikista! Näyttely jatkuu toukokuun 24. päivään asti.


Kunsthalle Helsinki / Helsingin Taidehalli: Anu Tuominen

One of the big names of Finnish conceptual art, Anu Tuominen (b. 1961, Lemi) is known for bringing to life used objects, often found second hand in flea markets. Produced by the Finnish Art Society, this retrospective exhibition portrays her popular classic works aside from new works: nature-themed works featuring elements such as rocks, water sleds, and berry-pickers, and both black and white works and color studies.

Kotimaisen käsitetaiteen huippuihin lukeutuva Anu Tuominen (s. 1961, Lemi) tunnetaan käytettyjen, usein kirpputoreilta löytyneiden esineiden henkiin herättäjänä. Suomen Taideyhdistyksen tuottamassa retrospektiivisessä näyttelyssä nähdään uusien teosten rinnalla suosittuja klassikkoja: ulkoilma-aiheisia teoksia kivistä, vesikelkoista ja marjapoimureista, ja sekä mustavalkoisia että värioppiteoksia.

In the exhibition Tomorrow today will be yesterday, Tuominen combines different works from different eras as new artworks in the spaces of Kunsthalle Helsinki. The works are arranged through the museum according to topics. The rich and flowing exhibition offers an expedition to Tuominen’s art by leading the viewer to new realizations.

Huomenna tänään on eilen -näyttelyssä Tuominen yhdistää töitään eri aikakausilta luoden uudenlaisia kokonaisteoksia Taidehallin tiloihin. Teokset levittäytyvät tilaan teemoittain. Runsas ja polveileva näyttely tarjoaa tutkimusmatkan Tuomisen taiteeseen johdattaen katsojan uusien oivallusten äärelle. 

Anu Tuominen’s works follow the tradition of readymades and are composed of common everyday items such as pan holders, buttons and color crayons. Since the start of her career, central principles in Tuominen’s art have been cataloging and organization, although her style of cataloging is uncommon and is based on the artist’s own association of topics and ideas. Her style of work follows the ideals of recycling and is therefore contemporary by nature, although this was not her starting point. She presents used, almost invisible, objects and materials as a reminder of their existence, in the shape of new associations. My favorites were the pan holders, rocks and wooden items. The exhibition runs 'til March 1, 2020.

Anu Tuomisen teokset muodostuvat ready-made-perinnettä noudattaen tutuista arkiesineistä kuten patalapuista, napeista ja värikynistä. Uransa alusta asti esineitä keränneen Tuomisen taiteen keskiössä ovat luetteloiminen ja järjestäminen. Hän toteuttaa molempia tutkijanomaisella täsmällisyydellä, vaikka luetteloiminen onkin normeista poikkeavaa ja perustuu taiteilijan omiin aihe- ja mielleyhtymiin. Kierrätyksen periaatteita noudatteleva työskentelytapa on tänä päivänä ajankohtainen, mutta se ei ole ollut lähtökohta Tuomisen teoksille. Hän tuo katsojien eteen käytettyjä, melkein näkymättömiä, esineitä ja materiaaleja ympäriltämme muistuttaen niiden olemassaolosta uudenlaisten asiayhteyksien muodossa. Suosikkini olivat patalaput, kivet ja puuesineet. Näyttely jatkuu 1.3.2020 asti. 


Did you know of these exhibitions already? Which one would you like to explore?

Tiesitkö jo näistä näyttelyistä? Kumman niistä haluaisit kokea?


What's your opinion?

@elisabeth.rundlof