Six dimensions of wellness

Helsinki, -4 degrees

Source

Fall in love with taking care of yourself.

Everyone has an opinion about what wellness is. When I googled the word, I found photos of meditation, nature, food, and water / the sea. On Pinterest the most common images were of sleep, water, self care, food (also herbs, tea and oils) and exercise. Recently I read the American National Wellness Institute's interesting article on the six dimensions of wellness. Maybe because of the passing of both my parents, and/or being myself currently on maternity leave, I've started to give a lot of thought & attention to my own wellbeing.

Kaikilla on joku näkemys hyvinvoinnista ja wellness -termistä. Kun googlasin sanan, niin löysin meditaatio-, luonto-, ruoka- ja veteen/mereen liittyviä kuvia. Pinterestissä useimmat kuvat liittyivät unenlaatuun, juomaveteen, itsehoitoon, ruokaan (myös yrtteihin, teehen ja öljyihin) sekä liikuntaan. Vähän aikaa sitten törmäsin amerikkalaisen hyvinvointi-instituutin (National Wellness Institute) artikkeliin, jossa kerrottiin hyvinvoinnin kuudesta ulottuvuudesta. Ehkä koska olen kohdannut surua molempien vanhempien menetyksen myötä, ja/tai koska olen äitiyslomalla, niin olen alkanut pohtimaan enemmän omaa hyvinvointiani.

Source

According to the Institute:
 • Wellness is a conscious, self-directed and evolving process of achieving full potential
 • Wellness is multidimensional and holistic, encompassing lifestyle, mental and spiritual well-being, and the environment
 • Wellness is positive and affirming

Instituutin mukaan:
 • Hyvinvointi on tietoinen, itseohjautuva ja kehittyvä prosessi, joka pyrkii saavuttamaan ihmisen täyden potentiaalin
 • Hyvinvointi on moniulotteinen ja kokonaisvaltainen asia, joka käsittää elämäntyylin, psyykkisen ja hengellisen hyvinvoinnin sekä ympäristön
 • Hyvinvointi on, kuten suomenkielinen termi itsessään antaa ymmärtää, positiivinen ja vahvistava käsite

The the National Wellness Institute's definition of wellness is consistent with these points: Wellness is an active process through which people become aware of, and make choices toward, a more successful existence.

Instituutin määritelmän mukaan (vapaasti suomennettuna): Hyvinvointi on aktiivinen prosessi, jonka kautta ihmiset tulevat tietoisiksi omista valinnoistaan ja tekevät valintoja onnistuneempaan elämään.

According to the Institute, applying wellness and contributing to healthy living is possible through a holistic model:
 • How a person contributes to their environment and community, and how to build better living spaces and social networks
 • The enrichment of life through work, and its interconnectedness to living and playing
 • The development of belief systems, values, and creating a world-view
 • The benefits of regular physical activity, healthy eating habits, strength and vitality as well as personal responsibility, self-care and when to seek medical attention
 • Self-esteem, self-control, and determination as a sense of direction
 • Creative and stimulating mental activities, and sharing your gifts with others

Instituutin mukaan, hyvinvoinnin kokonaisvaltainen malli käsittää:
 • Miten ihminen antaa oman panostuksensa ympäristöönsä ja yhteisöönsä, ja miten ihminen voi rakentaa parempia asuinalueita ja -tiloja sekä sosiaalisia verkostoja
 • Miten työ rikastuttaa elämää, ja työn yhteys elämään ja leikkiin
 • Uskomussysteemien kehitys, arvot ja maailmankatsomuksen luominen
 • Säännöllisen liikunnan hyödyt, terveelliset ruokatottumukset, voima ja vireys, henkilökohtainen vastuu, itsehoito, ja tieto siitä, milloin kannattaa hakea lääketieteellistä apua
 • Itsetunto, itsehillintä, ja määrätietoisuus, joka antaa suuntaa ja ohjaa eteenpäin 
 • Luovia ja inspiroivia kohtaamisia ja aktiviteetteja, jossa pystyy jakaamaan omia taitojaan toisten kanssa

In order to help oneself to apply wellness in everyday life, the Institute has devised three questions that can help both persons and organizations assess the degree to which wellness is incorporated into a particular action, approach or program:
 • Does this help people achieve their full potential?
 • Does this recognize and address the whole person (multi-dimensional approach)?
 • Does this affirm and mobilize peoples' positive qualities and strengths?

Jotta yllämainittu hyvinvointimallin saisi teorian tasosta käytäntöön, niin kyseinen instituutti on luonut kolme kysymystä. Kysymykset auttavat niin ihmisiä kuin organisaatioita arvioimaan, jos hyvinvointi on otettu huomioon jossakin tietyssä toiminnassa, ohjelmassa, projektissa ym.:
 • Auttaako kyseinen toiminta, ohjelma, projekti ym. osallistujia saavuttamaan heidän täyden potentiaalin?
 • Tunnistaako se koko ihmisen ja puhutteleeko se sitä (moniulotteinen lähestymistapa)?
 • Vahvistaako ja mobilisoiko se ihmisten positiivisia ominaisuuksia ja vahvuuksia?

You can find a description wellness' six dimensions here. / Löydät hyvinvoinnin kaikki kuusi ulottuvuutta täältä.

Source

Do you ever consider these dimensions in your everyday life? Do you agree with them?

Mietitkö koskaan näitä ulottuvuuksia päivittäisessä elämässä? Koetko myös sinä, että ne kaikki kuuluvat hyvinvointiin?

 

What's your opinion?

 1. Loved this post, I didn't know that there were many sides of wellness, and I liked to know it's not only about oil, massage and meditation. It's good to know that it's also the way we can contribute in our society and how it will benefit others! Really an inspiring post, I really liked it! Hope you have a very nice weekend!
  DenisesPlanet.com

  ReplyDelete
  Replies
  1. Thank you Denise, I'm happy to hear that it inspired you as well :)

   xxx
   E

   Delete
 2. I rarely ever think about it personally

  ReplyDelete
 3. it does sound quite logical I think since all those aspects are important. some of them can probably be more important than others but it all depends on specific people, we're all different. there are people who have no wellness in their lives and there are people who have pretty much everything. but it indeed is an interesting topic!
  ps. thank you very much for the lovely comment under my last post! I left you a reply there.

  Maiken - Part of me

  ReplyDelete
  Replies
  1. Yeah, doesn't it? Thank you for your feedback <3

   xxx
   E

   Delete

@elisabeth.rundlof