Top 5 art exhibitions to visit in Helsinki in 2019, 2/2

Helsinki, 2 degrees


You can look at a picture for a week and never think of it again. You can also look at the picture for a second and think of it all your life.

To continue my previous blog post here follows the second part of my museum suggestions for this spring! Have a look at the wonderful art exhibitions that Helsinki is offering this season!

Jatkaakseni edellistä blogikirjoitustani, niin tässä kirjoituksessa jaan pari museovinkkiä tälle keväälle! Tänä keväänä pääkaupungissa on upea kattaus taidenäyttelyitä - tässä joitakin esimerkkejä!

Amos Rex - Magritte: Lifeline / Elämänviiva

An art suggestion for this spring in Helsinki: Magritte's Lifeline at Amos Rex! Amos Rex shows the works of the Belgian painter René Magritte (1898-1967) for the first time in Finland. Magritte, who is considered a leading figure in surrealism, is particularly known for his works that turn everyday reality upside down; an apple fills a whole room and a nose becomes a pipe. The familiar is suddenly strange, how fascinating!

Tässä yksi menovinkkini tälle keväälle: Amos Rexin Magritte -näyttely nimeltään Elämänviiva! Amos Rex esittelee belgialaisen taidemaalari René Magritten (1898-1967) ensimmäistä kertaa Suomessa. Surrealismin johtohahmona pidetty taiteilija on erityisesti tunnettu teoksistaan, joissa arkinen todellisuus käännetään päälaelleen; omena valtaa kokonaisen huoneen, ja nenä kääntyy piipuksi. Tuttu onkin yhtäkkiä vierasta, miten kiehtovaa!

The goal of Magritte’s various surrealistic periods was to solve the enigma of being human – Magritte sought an answer to the universal question: what is humanity? He probed everyday reality in an attempt to grasp the mysteries hidden within.

Taiteilijan surrealististen vaiheiden päämääränä oli päästä selvyyteen ihmiseen liittyvästä arvoituksesta – vastausta ihmisyyden universaalisti pohdittuun kysymykseen Magritte haki taiteensa kautta. Luotaamalla arkitodellisuutta hän koetti päästä käsiksi siinä piilevään mysteeriin.

The Surrealists emphasized art that comes about without the conscious control of reason, aesthetics or morality, and were interested in dreams and psychoanalytic theory. The exhibition runs 'til May 19.  At Amos Rex, the museum itself is a sight to see!

Surrealistit painottivat taiteen syntymistä ilman järjen, estetiikan ja moraalin tietoista kontrollia, ja heitä kiinnostivat unet ja psykoanalyyttinen teoria. Näyttely jatkuu toukokuun 19. päivään asti. Amos Rex on aina käynnin arvoinen - itse museo on nähtävyys!


The Finnish Museum of Photography / Suomen valokuvataiteen museo - Festival of Political Photography: Potentiality / Poliittisen valokuvan festivaali: Mahdollisuus

Another recommendation for spring! The Finnish Museum of Photography's Festival of Political Photography explores the capacity for collective imagination and the potential for action. It's against the idea that one cannot influence issues like climate change, loss of biodiversity, and the rise of racism, misogyny and the extreme right with personal choices. It addresses imagination, hope and alternative possibilities as escapism.

Toinen suositus kevääseen! Poliittisen valokuvan festivaali 2019 etsii kollektiivisen kuvittelun kykyä ja toiminnan mahdollisuuksia. Se vastustaa käsitystä siitä, ettei asioihin (esim. ilmastonmuutokseen, biodiversiteetin häviämiseen sekä rasismin, naisvihan ja äärioikeiston nousuun) voisi vaikuttaa omilla valinnoillaan. Se tuo esiin mielikuvituksen, toivon ja vaihtoehtoisten mahdollisuuksien voiman.

I especially liked the artwork called Forest Talk by Ritva Kovalainen, Sanni Seppo, and Ville Tanttu. This 20-minute-long video installation with sound is reason enough to see this exhibition - so touching and current! I sat and cried a little bit on the bench at the museum. You can see & hear a small part of it here. As one of the artists said: "Finland's past, present, and future is linked to the forest".

Pidin erityisen paljon Metsäpuhetta -nimisestä teoksesta, joka on Ritva Kovalaisen, Sanni Sepon ja Ville Tantun tekemä. Tämä 20 minuuttia pitkä videoinstallaatio äänimaailmoineen on mielestäni riittävän suuri syy käydä kyseinen näyttely katsomassa - teos oli niin ajankohtainen ja vaikuttava! Istuin museon penkillä ja itkin kun sitä katselin. Näet & kuulet lyhyen osan siitä täällä. Taiteilijan kommentti siitä, että Suomen menneisyys, nykyhetki ja tulevaisuus linkittyy vahvasti metsään kosketti minua syvästi.

Also, Kurt Tong touched me with his love letter to his passed nanny in his artwork named Combing for Ice and Jade.

Kurt Tongin teos nimeltään Combing for Ice and Jade, joka oli omistettu hänen lastenhoitajalleen, oli myös hyvin koskettava ja mielenkiintoinen.


What kind of art affects you? What do you look for in art exhibitions? How often do you go to art exhibitions? What exhibition has lately inspired you?

Minkälainen taide pysäyttää sinut? Mitä haet taidenäyttelyistä? Miten usein käyt taidenäyttelyissä? Mikä näyttely on viimeksi tehnyt sinuun vaikutuksen?


Share and/or comment on this post! / Jaa tämä kirjoitus, tai kommentoi sitä!

What's your opinion?

 1. I really like classical art paintings, a lot of modern art I just don't get.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Great that you have found art that you like!

   xxx
   E

   Delete
 2. I think it is wonderful that you were able to spend some time there. It's amazing how different pieces and types of art can inspire you and make you feel things so deeply!
  the-creationofbeauty.blogspot.com

  ReplyDelete
  Replies
  1. Word! Thank you for your kind comment Shannon <3

   xxx
   E

   Delete

@elisabeth.rundlof