#2018bestnine

Helsinki, -2 degrees


For last year's words belong to last year's language, and next year's words await another voice.

One Instagram account, 58 563 likes, 714 photos, an endless amount of priceless moments & memories! Clearly your favorites this year include our wedding, our toddler girl's second birthday and Helsinki's record-warm summer.

Yksi Instagram-tili, 58 563 tykkäystä, 714 kuvaa, loputon määrä korvaamattomia hetkiä & muistoja! IG:n puolella suosikkihetket olivat häämme, tyttäremme toiset synttärit ja Helsingin ennätyslämmin kesä.

All of these family, style & Helsinki photos bring a smile upon my face, so I'm happy to see that you enjoyed them as well.

Kaikki nämä perhe-, tyyli- ja Helsinki -kuvat tuovat hymyn kasvoilleni, joten olen iloinen nähdessäni, että ne ovat olleet myös seuraajien mieleen.

None of them, however, include my current hair color, so it remains to be seen what you truly feel about it. Since October 31, I've returned to my hair roots, so I'm a brunette again - after being a blonde for about 5 years. It was fun to look back at these moments also from that point of view that they were my last blonde moments.

Mikään niistä ei kuitenkaan tuo esiin nykyisen hiusvärini, joten saa nähdä mitä mieltä väristä oikeasti ollaan. Lokakuun lopulla minusta tuli taas brunetti kun palasin hiusjuurilleni. Olin ennen sitä viihtynyt blondina noin viisi vuotta. Myös tästä syystä oli hauskaa muistella näitä viimeisiä blondeja hetkiä.

Only one of the photos is taken after our honeymoon - so of me as a mrs. I guess it remains to be seen what kind of photos you prefer to see of the fresh Mrs Rundlöf. Happy New Year!

Vain yksi näistä kuvista on otettu häämatkamme jälkeen - eli minusta rouvana. Jää nähtäväksi minkälaisia kuvia seuraajat haluavat nähdä tuoreesta rouva Rundlöfista. Iloista uutta vuotta! 


Would you like to see if the same themes were the most popular on the blog during this year, or if there are differences between the blog & IG?

Kiinnostaako sinua nähdä jos samat teemat ovat olleet suosituimpia myös blogin puolella, vai löytyykö mahdollisesti erovaisuuksia blogin & IG:n välillä?


What's your opinion?

@elisabeth.rundlof