Future megatrends

Helsinki, 2 degreesHer mind is an unquiet one; words, thoughts and impulses constantly crashing into each other. 

As I mentioned to you earlier, I'm currently attending a class at my master level tourism studies that is called Managing the Future. Cool, right? We've heard many master level thesis presentations in that class, but this week we also discussed megatrends in tourism and watched some thought-awaking videos that I wanted to share with you readers. In fact, I thought I would dedicate this whole blog post to the future.

Kuten mainitsin aikaisemmassa blogikirjoituksessa, minulla on tällä hetkellä osana maisteriopintojani kurssi nimeltään "Managining the Future", joka käsittää matkailun tulevaisuutta. Kuulostaa jännittävältä, eikö vain? Ja niin se onkin. Kurssin aikana olemme tähän asti saaneet seurata monia lopputyöesityksiä, jotka tavallaan kertovat tulevaisuudesta tutkimusten kautta. Esitysten lisäksi olemme katsoneet mielestäni huikean kiinnostavia videoita, ja niinpä halusin jakaa joitakin videoita teidän lukijoiden kanssa. Näin ollen tämä blogikirjoitus on omistettu tulevaisuudelle. 

The first video showcased the future of tourism, here instead is a video showcasing Microsoft's vision on how we will live, work and play in the future.

Ensimmäinen video näyttää miltä Microsoftin mukaan matkailu näyttää tulevaisuudessa. Tämä toinen video sen sijaan esittelee Microsoftin mielipiteen siitä, miten elämme, työskentelemme ja leikimme tulevaisuudessa. 


I liked the foldable tablets and multidimensional screens in the first video, but I could sure use that personal chef from the second one! I thought the ease of attaching and connecting our technological devices was one of the best features of this video.

Tykkäsin kovasti ensimmäisen video taitettavista tableteista ja moniulotteisista näytöistä, mutta minulla olisi todellakin hyötyä toisen videon kokista! Mielestäni parasta toisessa videossa oli eri laitteiden helppo yhdistäminen. Teknologian perustehtävähän on auttaa meitä arjessa.

I found this interesting Analysis of key drivers for change called Megatrends Underpinning Tourism to 2020. Have a look at the complete analysis if you're interested in the subject. However, as a short summary I can tell you that UNWTO has named some global trends that affect tourism: globalisation, social trends, political trends, environmental trends and technological trends.

Löysin mielenkiintoisen analyysin netissä, joka esittelee matkailun megatrendejä. Mielestäni nämä trendit vaikuttavat kaikkiin, jotka matkustelevat, eivätkä ainoastaan meihin, jotka työskennellään matkailun saralla. Voitte lukea koko analyysin tästä linkistä (englanniksi), mutta ajattelin esitellä joitakin tärkeimpiä trendejä tässä alla. Trendit ovat koonneet UNWTO.

Economic trends 
Globalisation means easier access across borders, which for the tourism industry may mean more foreign tourists as well as an increased global competition from international tourist destinations.

Taloudelliset trendit
Globalisaation myötä ihmisten on helpompi liikkua maan- ja mannerrajojen yli, joka matkailumielessä tarkoittaa että ala on kasvussa, mutta myös, että kilpailu kovenee koska näin ollen kaikki matkailukohteet kilpailevat keskenään maailmanlaajuisesti.

Social trends 
According to the analysis, the increasing expectations of people will generate more demand for discretionary expenditure on travel and tourism. This demand, in conjunction with other social changes, will affect tourist characteristics and tourism flows. An increasing world population, with improved health for older persons, will imply more potential travellers, especially given the expected increased economic growth in the majority of countries.

Sosiaaliset trendit
Analyysin mukaan ihmisten odotukset kovenevat mutta samalla matkailulle on enemmän kysyntää kuin aikaisemmin. Nämä trendit tulevat vaikuttamaan matkailijavirtoihin. Ikäntyvien ihmisten hyvä terveys vaikuttaa myös kasvulukemiin. Maailmanlaajuisesti ihmiset rikastuvat, mitä tulee myös lisäämään matkailua.

The growing urban congestion in both the industrialised and developing worlds leads to the increasingly felt need to engage in discretionary tourism to escape and/or to indulge. The greater pressure on ‘time’ and rising ‘stress’ levels leads to growing emphasis on the means of ‘escape’ through holidays.

Koska kaupungit kasvavat maailmanlaajuisesti, ihmisten halu "paeta" kaupunkeja vapaa-ajan matkailun kautta lisääntyy.

Ageing of populations has implications for the type of tourism experiences that will be demanded by visitors and the types of products and services that tourism businesses need to develop.

Ikääntyvä väestö etsii uudenlaisia matkailutuotteita, jotka ovat nimeomaan tälle kohderyhmälle suunniteltuja. 

Individuals, particularly those in the developed countries, have an increased social and environmental consciousness, seeking ‘authentic’ tourism experiences. They wish to be involved as participators not spectators and seek a variety of optional experiences. One result has been a fragmentation of the tourist market into sub-sets of unique experiences. The evolving tourist is also referred to as the ‘experiential’ traveller.

Kehittyneissä maissa ns. individuaalit ovat kasvussa. Nämä etsivät autenttisia kokemuksia matkoiltaan. Individuaalit haluavat myös tutustua paikallisiin ja osallistua jollakin tavoin matkailukohteiden arkeen. 

Tourists are increasingly interested in discovering, experiencing, participating in, learning about and more intimately being included in the everyday life of the destinations they visit. At the same time individuals are becoming more interested in self improvement as part of the tourism experience with an emphasis on health, well-being, education, skill development and cultural appreciation.

Tulevasuuden matkailijat ovat kiinnostuneita löytöretkistä ja elämysmatkoista. Terveys- ja hyvinvointimatkat yleistyvät entisestään. 

Political trends 
According to the analysis political stability will be an important precondition for the prosperity of tourism. Destinations that do not advance economically because of political constraints to growth will generate fewer outbound and domestic tourist numbers. Conflicts between countries will constrain tourism flows overall but can also benefit destinations perceived to be ‘safe’. 

Poliittiset trendit
Analyysin mukaan politiikalla on tärkeä rooli matkailussa. Maiden väliset konfliktit ja ristiriidat voivat vaikuttaa myös matkailuvirtoihin. Matkailukohteet, jotka koetaan "turvallisiksi", vastaanottavat tulevaisuudessa enemmän matkailijoita. 

Environmental trends 
According to the analysis tourism is closely linked to the environment. Tourist developments tend to be based near attractive or unique features of the environment, enabling visitors to gain easier access to interesting natural or man-made environments. Typically, the concern of tourism stakeholders, including researchers, has focussed on how tourism development may provide enhanced opportunities for the effective management of environmentally sensitive areas and the preservation of unique environments, particularly when these are major sources of attractions for visitors. In recent years however, the focus has shifted toward the part that tourism can play in reducing environmental pollution and demands on resource use. 

Ympäristöön liittyvät trendit
Analyysin mukaan matkailu on riippuvainen ympäristöstä. Omaleimaiset luonnonnähtävyydet vetävät matkailijoita puoleensa. Kansallispuistot kuuluvat muun muassa näihin. Viime vuosina matkailu ovat myös osoittanut, että matkailijoita kiinnostavat saasteiden ja  luonnonvarakäytön vähentäminen.

The main environmental trends include: 
1. Climate change  
2. Natural resources 
3. Biodiversity 
4. Other environmental trends like e.g. land use

Päätrendit, jotka liittyvät ympäristöön:
1. Ilmastonmuutos
2. Luonnonvarat
3. Luonnon monimuotoisuus
4. Muut ympäristöön liittyvät trendit kuten maakäyttö

Technological trends 
According to the analysis, technological developments create opportunities as well as threats for the tourism and travel industry. Tourism is highly dependent upon information and transport technology. 

Teknologiset trendit
Analyysin mukaan, tekniikan kehitys tulee luomaan niin mahdollisuuksia kuin uhkia matkailualalle. Ala on nimittäin hyvin riippuvainen viestinnästä.

The main technological trends include: 
• More quantum leaps in information and communication technology (ICT). 
• ICT the foremost management tool in achieving results and competitiveness. 
• Networking is the most important element of the ICT revolution. 
• New internet technologies are agents of the consumer. 
• The smartest e-destinations include all ICTs to assist visitors. 
• E-communities direct trends and ‘advertise’ for the destination / operator. 
• Knowledge is essential to competitive advantage of any organisation. 

Tärkeimmät tekniset trendit:
* Enemmän ICT/tietotekniikka-palveluja
* Tietotekniikka on johtamisen tärkein työkalu
* Verkostoituminen on ICT-vallankumouksen tärkein osa
* Uudet internet-pohjaiset teknologiat ovat tärkeintä asiakkaille
* Fiksuimmat sähköiset destinaatiot/matkailukohteet toimivat kaikilla ICT:eilla
* Sähköiset kanavat kertovat uusista trendeistä ja mainostavat matkailukohteita
* Tieto on kilpailuetu alalla

Have you noticed any of these ongoing trends? What trends do you consider when traveling? 

Oletko huomannut näitä jatkuvia trendejä? Mitkä trendit vaikuttavat sinun matkustuskäyttäytymiseen?

Last but not least, I wanted to share you this video that I think functions as a great motivation kick for me in my daily work. Delight, surprise, love, connection - that is exactly what I want to make people feel. 

Viimeisenä, muttei vähäisimpänä halusin jakaa tämän videon teidän kanssa. Tämä video toimii ainakin itselleni motivaattorina päivittäisessä työssä. Iloa, hämmästystä, rakkautta, yhteyttä - sitä kaikkea haluan saada ihmisiä tuntemaan työssäni.


I hope this blog post arised any thoughts, as these things did in me. Please share them with me! How do you think tomorrow will look like?

Toivon, että tämä blogikirjoitus herätti teissä ajatuksia, koska nämä asiat herättivät minussa ainakin paljon pohdittavaa. Jakakaa ajatuksianne! Miltä huominen mielestänne näyttää?


What's your opinion?

 1. my state could learn a lesson in tourism. Besides two cities well known for beaches, we don't have much tourism. Especially for those in the northeast and western United States.

  ReplyDelete
 2. to be honest with you I'm not a person who thinks much about stuff like that. I live more in the current day and only sometimes think about the near future a bit (I mean my own future) but not about the bigger stuff like technology etc. I don't even see the point of all those tablets and all the i pads, pods etc. I guess you get what I want to say. oh and thanks for visiting my blog, Elisabeth!

  Maiken,
  Maikeni blogi - part of me

  ReplyDelete
  Replies
  1. Currently about half of the people worldwide use mobile devices when being on the internet, so it's good to keep that in mind :)

   xxx
   E

   Delete
 3. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete

@elisabeth.rundlof